Rojewo

Gmina Rojewo jest jedną z wiejskich gmin położonych w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie inowrocławskim.
Usytuowana jest blisko dużych ośrodków miejskich takich jak Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław. Dominującym działem gospodarki w gminie jest rolnictwo znajdujące się głównie w południowej części gminy, gdzie występują żyzne gleby oraz czarne ziemie kujawskie.

Ogólna powierzchnia gruntów wnosi 11957,53 ha, z czego 6708,51 ha to grunty orne i sady. Powierzchnia trwałych użytków zielonych wynosi ok. 2072,16 ha. Użytkowników gospodarstw z terenu gminy jest ok. 600 w tym ok. 454 – to użytkownicy gospodarstw powyżej 1 ha.


Zamieszkujący na terenie gminy rolnicy korzystają z funduszy unijnych, dzięki temu cały czas rozbudowują swoje gospodarstwa. Położenie geograficzne, sieć szlaków komunikacyjnych, tereny z możliwością przyłączy do sieci infrastruktury sprzyjają inwestowaniu na całym terenie gminy.

Chcąc jak najlepiej wykorzystać aktualne przepisy Gmina Rojewo planuje sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stara Wieś oraz Glinno Wielkie z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miejscowości – Jarki z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i wypoczynkowe. Władze gminy dążą również do zagospodarowania ścieków komunalnych i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, a także do rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w gminie powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rojewie.

Warto wspomnieć, że przez północną część Gminy Rojewo przepływa ciek wodny-Zielona Struga, który jest lewym dopływem Wisły. Ciek ten biegnie przez miejscowość Jarki, która odwiedzana jest przez Inowrocławian i Torunian, którzy coraz częściej osiedlają się tam na stałe. Atrybutem tej miejscowości jest zapewne świeże, czyste powietrze oraz piękne lasy będące głównym miejscem rodzinnych spacerów. Gmina szczyci się licznymi zabytkami w szczególności są to kościoły.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.