Internacjonalizacja MŚP i promocja gospodarcza regionu

 

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, realizuje projekt pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.

Cel projektu

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie poprzez bezpośrednie i pośrednie wsparcie działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz promocję gospodarczą tego obszaru.

 

Wsparcie dla przedsiębiorstw

 

W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu gmin będących członkami stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz będą mogli skorzystać z dofinansowania na udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Wsparcie będzie przyznawane w schemacie pomocy de minimis (dofinansowanie 85%) lub pomocy publicznej (dofinansowanie 50%).

 

Promocja gospodarcza obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

 

Promocja gospodarcza opierać się będzie na trzech elementach:

 

  • przygotowaniu pakietu profesjonalnych materiałów promocyjnych i kampanii medialnej;
  • stworzeniu bazy ofert inwestycyjnych;
  • wyjazdach przedstawicieli gmin i powiatów na zagraniczne i krajowe targi o międzynarodowym charakterze.
 

Dodatkowe informacje

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 587 256,90 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 428 096,43 zł.

 Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – październik 2023.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.