Żnin

Położenie i dostępność komunikacyjna
Gmina Żnin położona jest w Powiecie Żnińskim, w południowo-zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego. Przez gminę przebiega droga krajowej nr 5 oraz droga wojewódzka 251.
W niedalekiej przyszłości przebiegać będzie przez gminę droga ekspresowa S5. Najbliższe duże miasta: Bydgoszcz, Gniezno, Poznań, Inowrocław, Toruń. Najbliższe lotnisko znajduje się w Bydgoszczy.


Dane statystyczne (stan na dzień 13.05.2016)
Powierzchnia ogólna w km2: 251,55
Ludność ogółem: 24 220
Ludność na 1 km2: 96,3

Struktura gospodarcza i walory gminy
Atrakcyjne położenie gminy, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, walory turystyczno-kulturowe, pełne wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną sprawiają, że gmina Żnin jest bardzo atrakcyjnym miejscem do realizacji inwestycji. Kierunki rozwoju gminy zostały określone w Strategii Rozwoju Gminy Żnin (Uchwała XVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016 r.).


Możliwości inwestycyjne gminy
Tereny inwestycyjne w gminie Żnin położone są w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 w strefie przemysłowej miasta (2 km od centrum), w przyszłości teren ten znajdował się będzie w bezpośredniej bliskości węzła Żnin Północ drogi ekspresowej S5. Teren jest przeznaczony na cele produkcyjne, magazynowo-składowe i handlowe. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie istnieje możliwość zwolnienia inwestorów z podatku od nieruchomości nawet do 10 lat, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Potencjał ludzki, edukacja
Na terenie gminy Żnin funkcjonują szkoły ponadgimnazjane kształcące absolwentów na wielu kierunkach:
• Technikum Ekonomiczno-handlowe (technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik spedycji, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa);
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ZSZ – operator obrabiarek skrawających);

• Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich;
• Centrum Kształcenia Ustawicznego;
• Ośrodek Kształcenia Zawodowego “Kursal”.


Infrastruktura techniczna w prezentowanych terenach inwestycyjnych
Wszystkie elementy infrastruktury (prąd, gaz, woda, ścieki) oraz droga asfaltowa.

Firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w gminie
Pepsi-Cola Sp. z o. o. (branża spożywcza), Frigo Logistics Sp. z o. o. (magazynowanie i transport), Köhler Bovenkamp (przemysł, produkcja), Nichieri Holding (magazynowanie żywności, logistyka).

Atrakcje turystyczne
Żnińska Kolej Powiatowa, Baszta Żnińska, Ruiny zamku w Wenecji, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Miasteczko Western „Silverado City”, Port Żnin (przystań kajakowa, wypożyczalnia rowerów wodnych), szlak kajakowy, kąpielisko nad Jeziorem Żnińskim Małym. W sąsiedniej gminie znajduje się rezerwat archeologiczny w Biskupinie.

Poszukiwany partner
Tereny inwestycyjne przeznaczone są pod lokalizację zakładów produkcyjnych, obiektów magazynowo - składowych i handlowych (Uchwala Rady Miejskiej nr XII/248/2000; Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/2011).

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.