Powiat Bydgoski

Położenie: w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Graniczy z powiatami: tucholskim, świeckim, sępoleńskim, chełmińskim, toruńskim, inowrocławskim, żnińskim i nakielskim.

Gminy: Białe Błota, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko oraz Solec Kujawski wokół Miasta Bydgoszczy
Siedziba Starosty: Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
Powierzchnia: 1.395 km2
Liczba ludności: 112.992 (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)
Skomunikowanie: drogi krajowe - S5, S10, DK25, DK 56, DK 80, linie kolejowe do stacji węzłowej Bydgoszcz, Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, drogi wodne: Wisła, Brda, kanał bydgoski i notecki.
Przyroda: ponad 57 tyś. ha jest objęta różnymi formami ochrony przyrody, na terenie powiatu występuje 6 obszarów chronionego krajobrazu, 11 rezerwatów, 190 pomników, Natura 2000,
3 obszary specjalnej ochrony ptaków; liczne zbiorniki wodne; gleby użytkowane rolniczo oraz porośnięte kompleksami leśnymi
Współpraca i promocja: aktywne partnerstwa z samorządami, stowarzyszeniami, fundacjami
i przedsiębiorcami


Powiat Bydgoski w sieci: LINK

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.