Dąbrowa Chełmińska

Gmina Dąbrowa Chełmińska położona jest w centralnej części województwa kujawsko – pomorskiego i jest jedyną gminą powiatu bydgoskiego położoną po prawym brzegu Wisły.
 
Od wschodu i południa graniczy z Gminą Zławieś Wielka, od północnego-wschodu z Gminą Unisław, od południowego – zachodu przez rzekę Wisłę z miastem Bydgoszcz oraz Gminą Solec Kujawski, natomiast od północnego-zachodu przez rzekę Wisłę z Gminą Dobrcz .
 
Bezpośrednie sąsiedztwo z aglomeracją miejską, jaką jest Bydgoszcz wywiera decydujący wpływ na poziom rozwoju i obecny wizerunek Gminy. 
 
 
Gmina Dąbrowa Chełmińska odznacza się wielką różnorodnością szaty roślinnej i wyjątkową różnorodnością zwierząt i ptaków. Zachowały się wyspy naturalnych zespołów roślinnych. Możemy mówić o ogromnym bogactwie przyrody. Zalesione trasy Wisły i wplecione w nie oczka wodne dają niezapomniany krajobraz i wielkie możliwości rekreacji. Z uwagi na położenie w pobliżu rozwijającego się Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy oraz posiadanie chronionych terenów krajobrazu nadwiślańskiego i wydzielonych terenów pod inwestycje, stanowi atrakcyjne miejsce nie tylko dla turystyki i wypoczynku, ale również do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Gmina Dąbrowa Chełmińska podzielona jest na 22 wsie, połączone w 15 sołectw zamieszkałych przez 8050 osób:
Sołectwo BOLUMIN obejmujące wsie: Bolumin i Boluminek,
Sołectwo BORKI obejmujące Borki, Dębowiec i Gzin Dolny,
Sołectwo CZARŻE obejmujące Czarże i Słończ,
Sołectwo CZEMLEWO obejmujące Czemlewo i część  Czarża,
Sołectwo DĄBROWA CHEŁMIŃSKA obejmujące Dąbrowę Chełmińską,
Sołectwo GZIN obejmujące  Gzin,
Sołectwo JANOWO obejmujące Janowo,
Sołectwo MOZGOWINA obejmujące Mozgowinę i Wielką Kępę,
Sołectwo NOWY DWÓR obejmujące miejscowość Nowy Dwór,
Sołectwo OSTROMECKO obejmujące miejscowość Ostromecko,
Sołectwo OTOWICE obejmujące Otowice i część Dąbrowy Chełm.,
Sołectwo RAFA obejmujące Rafę i Pień,
Sołectwo REPTOWO obejmujące Reptowo,
Sołectwo STRZYŻAWA obejmujące Strzyżawę i Małą Kępę,
Sołectwo WAŁDOWO KRÓLEWSKIE obejmujące Wałdowo Królewskie i część Nowego Dworu.
 
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA – GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I INWESTOROM
 
Mocne strony:
• strategiczne położenie w odległości 23 km od Bydgoszczy i 35 km od Torunia
• bliskość lotniska w Bydgoszczy 28 km
• gmina młodych ludzi - ponad 37% mieszkańców to osoby poniżej 30 roku życia
• gmina przystąpiła do związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
• transport drogowy (droga wojewódzka, droga krajowa, bliskość autostrady A1)
• droga wodna - rzeka Wisła
• młoda wykwalifikowana kadra urzędnicza
• bogactwo naturalne (drewno, żwir, piasek)
• atrakcyjne działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe
• walory turystyczne i rekreacyjne - duża ilość lasów, parków krajobrazowych oraz  rezerwatów.
 
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.