Bydgoszcz

Bydgoszcz to jedno z ważniejszych polskich miast, ósme pod względem liczby ludności (355.645 osób), jedenaste pod względem powierzchni (176 km2), stolica województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto pełni wiele funkcji metropolitalnych i ponadregionalnych m.in. w zakresie kultury (np. Opera Nova, Filharmonia Pomorska, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage), ochrony zdrowia (np. Centrum Onkologii, dwa Szpitale Uniwersyteckie), nauki i szkolnictwa wyższego (14 uczelni wyższych, 32,1 tys. studentów), administracji publicznej i sądownictwa, wojskowości (zlokalizowane są tutaj wszystkie instytucje Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, które znajdują się w Polsce: Centrum Szkolenia Sił Połączonych JFTC, 3. Batalion Łączności, Centrum Eksperckie Policji Wojskowej oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego). Jednak przede wszystkim Bydgoszcz jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym regionu.
Potencjał gospodarczy miasta to między innymi rozwinięty sektor produkcyjny, odgrywający dominującą rolę w regionalnym eksporcie. Walory inwestycyjne miasta doceniły takie firmy, jak: Unilever, Tyco Electronics, Nokia Corporation, Neupack czy SPX Flow Technology. To tylko wybrane przykłady z grona licznych przedsiębiorstw produkcyjnych, które prowadzą działalność w Bydgoszczy. Miasto poza zagranicznymi inwestorami jest doceniane także przez polskich przedsiębiorców. To w Bydgoszczy mieszczą się zakłady produkcyjne polskiego lidera w produkcji taboru kolejowego – PESA Bydgoszcz S.A.

Rozwój gospodarczy miasta, a szczególnie sektora produkcyjnego, generuje zapotrzebowanie na usługi magazynowo-logistyczne. Sektory te są niezwykle istotne dla rozwoju miasta i aglomeracji. Bydgoszcz położona w trójkącie między Warszawą, Poznaniem i Trójmiastem jest doskonałym miejscem dla rozwoju rynku magazynowo-logistycznego. Centralna lokalizacja zapewnia doskonałe skomunikowanie z portami morskimi w Gdańsku i Gdyni oraz dużymi ośrodkami gospodarczymi takimi jak Berlin czy Wrocław. Jednym z ważniejszych argumentów na rzecz rozwoju tego sektora w Bydgoszczy jest rozbudowana oferta w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych m.in.: teren przy ul. Chemicznej/Mokrej o pow. 44 ha, teren przy ul. Chemicznej/Hutniczej o pow. 82 ha, a przede wszystkim tereny Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dynamicznie rozwijającego się Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – o pow. 70 ha (położone 5 km od Portu Lotniczego i 3 km od centrum miasta).

Ważnym terenem inwestycyjnym jest również Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim. Atrakcyjnym miejscem dla inwestorów są specjalne strefy ekonomiczne. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 14 Podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 828 ha, w tym kilka zlokalizowanych w pobliżu Bydgoszczy (Barcin, Świecie, Janikowo, Inowrocław).

Potencjał Bydgoszczy jest już pozytywnie postrzegany przez deweloperów, którzy uruchamiają tutaj swoje inwestycje w postaci nowoczesnych powierzchni magazynowych. Obecnie w Bydgoszczy dostępnych jest ponad 191 tys. m2 magazynów, a w realizacji i planowaniu jest kolejnych ponad 215 tys. m2. Przykładami firm, które mają swoje centra magazynowo-logistyczne w Bydgoszczy są: Logistic Center LIDL, LCP Properties, Locum S.A. i Omega Warehouses. Ponadto powstają w mieście kolejne nowoczesne parki magazynowe o wysokim standardzie, m.in. firm WAIMEA Logistic Park i Panattoni Park Bydgoszcz.
Duże inwestycje magazynowo-logistyczne realizowane są również w obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy np. budowa centrum logistycznego sieci Kaufland w Przyłękach. Natomiast przykładami firm logistycznych operujących w Bydgoszczy są: ROHLIG SUUS Logistics SA, MBS Logistics Sp. z o.o., Bertschi Poland Sp.z.o.o., DB Schenker Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o., ET Logistik Sp. z o.o., GLS Poland, PKP Cargo Logistics, Ceva Logistics Poland, Lufthansa Cargo, United Parcel Service Poland (UPS), Thomas Nationwide Transport (TNT) oraz Raben Logistics Polska.

Rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z dostępnością kadry. Na regionalnych uczelniach w 2015 roku, na kierunkach logistycznych i transportowych, studiowało ponad 1.770 studentów, z czego w samej Bydgoszczy przeszło 1.500 osób.

Bydgoszcz ukierunkowuje się również na rozwój sektora usługowego, koncentrując się na świadczeniu wyspecjalizowanych usług outsourcingowych oraz jest miejscem lokalizacji centrów zaawansowanych procesów biznesowych. Jej silną pozycję na rynku potwierdzają niezależne raporty i podsumowania branżowe. Miasto kojarzone jest z nowoczesnymi usługami IT, finansowymi czy Call Contact Center. Outsourcing procesów biznesowych jest branżą, którą zasilają głównie studenci i absolwenci bydgoskich uczelni. Potencjał kadr informatycznych dostrzegają inwestorzy tej branży otwierając nowe oddziały, jak również firmy już działające na bydgoskim rynku, rozwijające swój zakres operacji. Można tu przytoczyć przykłady marek, takich jak: Atos IT Services, Alcatel-Lucent, SDL, Mobica, Genesys, Asseco Systems, Sunrise System, Bazy i Systemy Bankowe oraz Tel-Dat.

Dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu niezwykle istotna jest ich dostępność komunikacyjna. Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w centralnej części Polski, a przez jego terytorium prowadzą ważne szlaki komunikacyjne, głównie na kierunku północ-południe, w tym korytarz Bałtyk – Adriatyk, wchodzący w skład transeuropejskiej sieci transportowej. Województwo znajduje się na trasie i w sąsiedztwie Paneuropejskich Korytarzy Transportowych: sieci TEN-T nr VI (Gdańsk – Katowice – Żylina) i VIa oraz sieci TINA. W skład sieci na terenie województwa wchodzą:
• sieć bazowa: autostrada A1 oraz linia kolejowa nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) w zakresie linii kolejowych towarowych, przeznaczonych do rozbudowy,
• sieć kompleksowa: planowane do realizacji drogi ekspresowe: S5, S10 i S16, linie kolejowe nr 131 (Chorzów Batory – Inowrocław – Tczew – Gdańsk), 201 (Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo) i 353 (Poznań – Inowrocław – Toruń – Skandawa) w zakresie transportu pasażerskiego oraz Port Lotniczy w Bydgoszczy i terminal kolejowo-drogowy w Bydgoszczy.
Natomiast sama Bydgoszcz położona jest na przecięciu czterech dróg krajowych nr: 5, 10, 25, 80 oraz linii kolejowych łączących Trójmiasto (porty morskie) ze Śląskiem i Wrocławiem oraz Szczecin (port morski) z Warszawą.

W zakresie rozwoju sieci drogowej, także z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i firm, najważniejsze inwestycje to budowa dróg ekspresowych S5 i S10:
• budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz oraz na odcinku Bydgoszcz – Wrocław (połączenie z autostradą A2) – planowane zakończenie budowy 2019 rok,
• budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń (połączenie z autostradą A1) planowane zakończenie budowy 2020 rok.
Planowane są również prace modernizacyjne linii kolejowych, w tym ciągu transportowego Trójmiasto – Bydgoszcz – Śląsk. Należy również wspomnieć o oddanym do użytku w 2015 roku zmodernizowanym dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna.

Miasto również planuje realizację inwestycji, które przyczynią się do poprawy skomunikowania Bydgoszczy z siecią dróg krajowych i europejskich, poprzez połączenie z drogami ekspresowymi: budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej (będzie to również usprawnienie połączenia drogowego z lotniskiem) oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej (droga krajowa nr 80 – bezpośrednie połączenie z S5).
Duży nacisk w zakresie rozwoju transportu położony jest na rozwój transportu multimodalnego, w tym tworzenie węzłów multimodalnych – centrów logistycznych (połączenie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i śródlądowego). Lokalizacja jednego z nich proponowana jest w rejonie Bydgoszcz Łęgnowo – Solec Kujawski. W tym przypadku atutem Bydgoszczy jest jej położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych E70 i E40.

Ważnym argumentem dla inwestorów planujących ulokować swoją działalność w Bydgoszcz jest lokalny rynek pracy. Bydgoski rynek pracy to wysoko wykwalifikowane kadry i stosunkowa niska stopa bezrobocia w samym mieście (4,9%), jednak wyższa niż w innych dużych miastach (dla przykładu Poznań – 2,0%, Wrocław i Katowice – 3,0%, Gdańsk – 3,7%). Natomiast województwo kujawsko-pomorskie cechuje się jednym z najwyższych wskaźników – 11,7% (wyższa stopa bezrobocia jest tylko w województwie warmińsko-mazurskim), co ma znaczący wpływ na dostępność pracowników. Sytuacja ta wpływa również na stosunkowo niski poziom wynagrodzeń – 14. lokata wśród miast wojewódzkich, co wpływa na atrakcyjność Bydgoszczy w oczach potencjalnych inwestorów. Istotne są również atrakcyjniejsze, niż w innych dużych miastach, ceny najmu nieruchomości czy zakupu terenów inwestycyjnych.

Potencjału miasta nie można rozpatrywać w oderwaniu od potencjału całego obszaru funkcjonalnego. Gminy podmiejskie to silnie zurbanizowany obszar, ściśle powiązany przestrzennie i funkcjonalnie z Bydgoszczą. Wykorzystanie tych potencjałów na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga ścisłej współpracy w ramach zinstytucjonalizowanych struktur, dlatego też Bydgoszcz z 20 sąsiednimi samorządami (18 gmin i 2 powiaty) tworzy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, którego naturalnym liderem jest nasze miasto.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.