Sicienko

Gmina Sicienko zajmuje obszar 179,46 km² i jest drugą co do wielkości gminą w powiecie bydgoskim. Jest najbliższym sąsiadem Bydgoszczy od strony północno-zachodniej. W skład gminy Sicienko wchodzi 21 sołectw liczących 39 miejscowości zamieszkanych przez ponad 9.700 mieszkańców. Ich liczba systematycznie wzrasta.

W fizyczno-geograficznym podziale obszar gminy zajmuje południowo-wschodni skraj Pojezierza Krajeńskiego oraz wschodnie rubieże Doliny Brdy i fragmenty Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.
Gmina bogata jest w liczne kompleksy leśne. Wiele terenów jest chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, tworząc tzw. Ekologiczny System Obszarów Chronionych.

W jego skład wchodzą jeziora Słupowskie, Wierzchucińskie Duże i Wierzchucińskie Małe.
Bardzo atrakcyjne jest położenie komunikacyjne gminy Sicienko. Sprawia to fakt bliskiego sąsiedztwa miasta Bydgoszczy, a także przebiegających przez obszar gminy dróg: drogi krajowej nr 10 łączącej gminę ze Szczecinem i przez Toruń z Warszawą, krajowej nr 25 w kierunku Koszalina oraz nr 80 w kierunku Torunia. Południowy kraniec gminy przecina trasa kolejowa o pierwszorzędnym znaczeniu Szczecin – Piła – Warszawa, ze stacjami w Zielonczynie i Pawłówku.
Gmina prowadzi stałą modernizację dróg, ulepsza ich nawierzchnię, buduje kolejne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują powstanie nowych obszarów budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Tereny te są kompleksowo uzbrojone.

Wykształcenie zapewnia w gminie sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych, przy których znajdują się sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska sportowe. Ważnym miejscem spotkań artystycznych jest Izba Tradycji Kulturalnej, znajdująca się w Sicienku. ITK w sposób stały współpracuje z Galerią Autorską z Bydgoszczy.

Walory klimatyczne i krajobrazowe Gminy nie tylko dodają jej uroku, ale też przyczyniają się do rozwoju miejsc rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Teren gminy Sicienko zachwyca przede wszystkim urodą krajobrazu. Można tu podziwiać wiele uroczych elementów architektury: stare wiejskie domy, mosty, figurki, czy drzewa stanowiące pomniki przyrody. W doskonałym stanie zachowały się zespoły pałacowo-parkowe z końca XIX w. w Mochlu, Kruszynie i Wojnowie. Niemal całą Gminę można zwiedzić przemierzając przebiegające przez nią szlaki turystyczne.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.