Mrocza

Położona wśród malowniczych terenów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Gmina Mrocza o powierzchni ponad 150 km2 (z czego 73 % to użytki rolne, 14 % lasy i grunty leśne, a 3 % wody powierzchniowe), licząca ponad 9 200 mieszkańców to jedna z pięciu gmin powiatu nakielskiego. Ważną datą w naszej historii było nadanie Mroczy praw miejskich wg prawa Magdeburskiego przez króla Władysława Jagiełłę w dniu 17 sierpnia 1393 roku.

Niezaprzeczalne atuty gminy to walory krajobrazowo - przyrodnicze. Głównymi z nich są akweny wodne, których łączna powierzchnia wynosi ponad 500 ha. Szczególnie atrakcyjna jest północna część gminy. Przepięknie położone jeziora: Rościmińskie Duże i Małe, Witosławskie oraz Mintarz w otoczeniu lasów. Rejon ten obejmuje powstały w 1998 r. Krajeński Park Krajobrazowy. Urodę krajobrazu dopełniają unikatowe parki i stare dworki. Dzięki wybudowaniu Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie, Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku i świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiele z zapleczem ornitologicznym stanowiącej obiekt Ekomuzeum Doliny Noteci (unikalne w skali regionu Jezioro Wieleckie, które jest ostoją 140 gatunków ptactwa) Gmina Mrocza zyskała nowe walory rekreacyjno – edukacyjne.
Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą wędrować pięknymi szlakami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, skorzystać ze szlaków rowerowych Doliny Noteci lub międzynarodowej trasy rowerowej Euro Route R-1.

Gmina od wielu lat podejmuje działania skierowane na liczne inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne sprzyjające rozwojowi oraz podnoszące jakość życia mieszkańców miasta i gminy. Dzięki pozyskiwaniu środków z zewnątrz udało się zrealizować szereg istotnych zadań, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej. Sukcesywna rozbudowa sieci dróg i ulic, rozwój bazy oświatowej i sportowej, budowa świetlic wiejskich w każdym z sołectw to piorytetowe zadania minionych lat. Kluczowymi inwestycjami ostatnich lat była oddana do użytku w 2014r. obwodnica miasta Mrocza o dł. 4,166 km z 3 rondami oraz zakończona w 2016r. budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej w Mroczy.

Jesteśmy Gminą, która od wielu lat podejmuje działania proekologiczne. Czyste i przyjazne środowisko naturalne to nasza priorytetowa misja. Dlatego osoby zamierzające nas odwiedzić, osiedlić się lub podjąć działalność gospodarczą mogą liczyć na otwartość, pomoc i serdeczne przyjęcie. Sprzyjają temu podejmowane przez kolejne władze samorządowe, kierujące się troską o poziom i jakość życia mieszkańców, działania skierowane na liczne inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.