Metropolia Bydgoszcz – wyznaczamy kolejne cele

Wspólnie z gminami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz wypracowaliśmy kolejne cele, które chcemy osiągnąć w najbliższych latach. To między innymi utworzenie formalnego związku metropolitalnego, dalszy rozwój komunikacji podmiejskiej, wspólne działania przy zagospodarowaniu odpadów i ochronie środowiska.

- W ramach metropolii współpracujemy już 7 lat – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Największym sukcesem jest wpisanie naszej Metropolii do strategii województwa. Jesteśmy jedynym ZIT-em, który sam określa na co wydamy pieniądze unijne. To ponad 100 mln euro. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy wspólnie zadbać o środowisko, zagospodarowanie odpadów i rozwój transportu publicznego. Pomogłyby nam odpowiednie regulacje prawne, które zapewniłyby metropoliom dodatkowe pieniądze na realizację wspólnych zadań.  

- Cieszę się, że to stowarzyszenie powstało i wiele celów już zrealizowaliśmy. Dzięki Metropolii staliśmy się jedyną gminą, która ma skomunikowane wszystkie sołectwa. Pracujemy nad tym, by tę ofertę wzmacniać - podkreślał wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.

Samorządowcy podkreślali również wagę wspólnych projektów w zakresie zagospodarowania odpadów, budowy sieci dróg rowerowych oraz promocji gospodarczej i merytorycznego wsparcia udzielanego przez współpracujące ze sobą gminy i powiaty.

Bydgoszcz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o prawie 200 umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Zamieszkuje go około 600 tysięcy mieszkańców. W skład Metropolii Bydgoskiej wchodzi 20 samorządów.

- W ramach metropolii współpracujemy już 7 lat – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Największym sukcesem jest wpisanie naszej Metropolii do strategii województwa. Jesteśmy jedynym ZIT-em, który sam określa na co wydamy pieniądze unijne. To ponad 100 mln euro. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy wspólnie zadbać o środowisko, zagospodarowanie odpadów i rozwój transportu publicznego. Pomogłyby nam odpowiednie regulacje prawne, które zapewniłyby metropoliom dodatkowe pieniądze na realizację wspólnych zadań.  

- Cieszę się, że to stowarzyszenie powstało i wiele celów już zrealizowaliśmy. Dzięki Metropolii staliśmy się jedyną gminą, która ma skomunikowane wszystkie sołectwa. Pracujemy nad tym, by tę ofertę wzmacniać - podkreślał wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.

Samorządowcy podkreślali również wagę wspólnych projektów w zakresie zagospodarowania odpadów, budowy sieci dróg rowerowych oraz promocji gospodarczej i merytorycznego wsparcia udzielanego przez współpracujące ze sobą gminy i powiaty.

Bydgoszcz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o prawie 200 umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Zamieszkuje go około 600 tysięcy mieszkańców. W skład Metropolii Bydgoskiej wchodzi 20 samorządów.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.