Biogazownia dla Metropolii Bydgoszcz. Odpady zamienimy w czystą energię

Bydgoszcz skutecznie rozwiąże problem zagospodarowania bioodpadów. Zbudujemy biogazownię, która odpady roślinne zamieni w ekologiczny gaz i nawóz. Przyjazną dla środowiska inwestycję zrealizujemy współpracując z gminami Metropolii Bydgoszcz. Na budowę instalacji pozyskaliśmy wysokie dofinansowanie europejskie.

- Miasto Bydgoszcz, rozwijając infrastrukturę, dąży do zapewnienia samowystarczalności w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych dla wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Budowa biogazowni, która przetworzy bioodpady z gmin w ekologiczną energię, stanowi kolejny krok w realizacji tego celu. Instalacja znacząco przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów biodegradowalnych poddanych recyklingowi, co oznacza mniej składowanych odpadów. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców miasta. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy niemal połowę pieniędzy ze środków zewnętrznych, co oznacza 60 mln zł dofinansowania.

Biogazownia powstanie przy ul. Prądocińskiej – z dala od zabudowy mieszkaniowej, przy drodze krajowej nr 10. Inwestycję realizować będzie spółka ProNatura. Biogazownia będzie w stanie przerobić rocznie do 60 tys. ton odpadów bio. Na realizację zadania o wartości około 126 mln zł wykorzystamy:

  • - dotację z Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW – 59,8 mln zł,
  • - pożyczkę z NFOŚiGW – 63,1 mln zł,
  • - środki własne spółki Pronatura – 3,3 mln zł.

Fundusz modernizacyjny to nowy instrument unijny wspierający transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Celami inwestycji są między innymi:

  • - zwiększenie ilości energii oraz biogazu produkowanych ze źródeł odnawialnych;
  • - zwiększenie ilości energii cieplnej i elektrycznej wytworzonej ze źródeł opalanych biogazem;
  • - zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych podlegających recyklingowi oraz unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;
  • - ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania;
  • - zmniejszenie emisji CO2;
  • - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie poprzez zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

 

Ponadto, w wyniku procesu biofermentacji zostanie wyprodukowany środek wspomagający uprawę roślin - kompost o właściwościach nawozowych, spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydajność instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów, będącej przedmiotem Projektu planowana jest na 45 000 Mg/rok. Wstępnie zakończenie całej inwestycji planowane jest na przełomie 2025/26 roku. Spółka ProNatura przygotowuje się do przetargów, które pozwolą zlecić prace projektowo-budowlane.

 

Swój udział w dostarczaniu bioodpadów do instalacji, poza miastem Bydgoszcz, potwierdziło kilkanaście ościennych gmin, którym zależy na osiągnięciu wysokiego poziomu recyklingu oraz zagospodarowaniu tej frakcji w sposób najbardziej korzystny dla mieszkańców i środowiska naturalnego. W przypadku dalszego wzrostu ilości bioodpadów w Bydgoszczy i sąsiednich gminach możliwa będzie rozbudowa instalacji o kolejny zbiornik fermentacyjny oraz instalację do podczyszczania i sprężania biogazu, w efekcie czego uzyskany biometan (CNG) będzie mógł być wykorzystany np. jako niskoemisyjne paliwo do zasilania pojazdów transportujących odpady.

 

Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji wiązałoby się  z brakiem możliwości właściwego zagospodarowania frakcji, stale wzrastającej ilości bioodpadów zbieranych selektywnie na terenie Bydgoszczy i gmin ościennych, przeciążeniem istniejących instalacji kompostujących, niekontrolowanym pozbywaniem się odbieranych odpadów komunalnych, a w konsekwencji negatywnie wpłynęłoby na środowisko naturalne (emisja metanu i dwutlenku węgla do atmosfery w związku z tlenowym kompostowaniem).

 

Warto wiedzieć

Z początkiem roku przy ul. Prądocińskiej otwarta została jedna z najnowocześniejszych sortowni w Polsce. To druga, po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, największa inwestycja bydgoskiej ProNatury. Na jej realizację pozyskaliśmy również wysokie unijne wsparcie.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.