Bydgoszcz - silny regionalny ośrodek wzrostu w naszym województwie

Bydgoszcz jedynym, silnym ośrodkiem wzrostu w naszym województwie. To efekt wielu różnych czynników, między innymi dobrej współpracy z gminami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz

Takie wnioski płyną z raportu „Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce” autorstwa dr Agnieszki Sobala-Gwosdz.

„Raport odpowiada na cztery pytania:

1. Jakie procesy kształtowały system biegunów wzrostu w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat?

2. Jakie ośrodki pełnią rolę krajowych, ponadregionalnych, regionalnych i subregionalnych biegunów wzrostu?

3. Które z miast niepełniących aktualnie roli bieguna wzrostu, pełnią mimo to rolę ośrodka równoważenia rozwoju ze względu na istotną rolę w sieci osadniczej?

4. Jak ewoluował schemat struktury gospodarczo-przestrzennej kraju po 2010 r. i jak przedstawia się on współcześnie?

Publikacja jest ciekawa, przypomina m.in., że „Metropolie mają pozostać głównymi lokomotywami rozwoju gospodarczego, lecz powinny być o wiele lepiej połączone ze swoim zapleczem, co ma zapobiegać wzrostowi zróżnicowań społeczno-ekonomicznych w przestrzeni”.

Przeprowadzone analizy odnoszą się do 940 miast na terenie Polski, które na koniec 2019 r. posiadały prawa miejskie.

 

źródło, wiecej informacji: Bydgoszcz Informuje

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.