Zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego.

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.  Budowa dwóch dróg w mieście Kcynia - ul. M. Konopnickiej i Cz. Miłosza. Inwestycja została dofinansowana w 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całego zadania wyniosła 2 261 766,05 zł.

W ramach zadania powstało ok. 250 metrów nawierzchni z kostki brukowej oraz kanał technologiczny, przebudowane oświetlenie, jak również wybudowana kanalizacja deszczowa i w części sanitarna. Zadanie wykonywała firma z Wyrzyska FEED-TEL. 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.