Zapraszamy do udziału w świątecznym konkursie plastycznym

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej – piątej edycji Metropolitalnego Konkursu Plastycznego „Świątecznie w moim domu, gminie i mieście”.

Zgodnie z tematem konkursu zadaniem dla młodych twórców będzie m.in. podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych oraz pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowane samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.

Organizatorzy, na podstawie ocen Komisji Konkursowej, wyłonią zwycięzców i przyznają nagrody w poszczególnych kategoriach technicznych i wiekowych.

  1. dla uczniów klas 1 – 3
  2. dla uczniów klas 4 – 6
  3. dla uczniów klas 7 – 8

 

Organizatorzy oczekują:
- prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej technice plastycznej (np. pastele, kredki, tempera, akryl, dozwolona jest także technika mieszana)

 - prac wykonanych w technice cyfrowej - grafika 2d, grafika 3d zgodnych z tematem konkursu:

„Świątecznie w moim domu, gminie i mieście”

Organizatorzy, na podstawie ocen Komisji Konkursowej, wyłonią zwycięzców i przyznają nagrody w poszczególnych kategoriach technicznych i wiekowych.

 

 

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście na adres tymczasowej siedziby MDK 5: ul. Gawędy 5,  85-792 Bydgoszcz lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia do  MDK5) na adres: MDK nr 5 w Bydgoszczy,  ul. Krysiewiczowej 8, 85-796 Bydgoszcz.

Prace wykonane w technice cyfrowej należy przesłać na adres e-mail kartkazmetropolii@mdk5.pl 

Termin dostarczenia prac - 28 grudnia br.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mdk5.plwww.facebook.com/mdk5 

nie później niż 12 stycznia 2024 r.

Rozdanie nagród odbędzie się 23.01.2024. Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o miejscu rozdania.

 

Regulamin konkursu: TUTAJ

Życzymy wspaniałej zabawy przy tworzeniu pięknych prac.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.