Aktywny Senior rozpoczął rok kulturalny

W czwartek w pięknych wnętrzach GCKiB w Kcyni, miało miejsce rozpoczęcie nowego roku kulturalnego przez Klub Aktywnego Seniora w Kcyni. Klub od 11 lat działa przy GCKiB i skupia 30 członków. W uroczystości udział wzięli m.in. dyrektor GCKIB p. Ilona Kurdelska, przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant oraz kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury p. Rafał Woźniak.

W ciepłych słowach przybyłych seniorów witała p. Renata Gaj - Kowalska. Kierownik Referatu gratulował aktywności, życzył wielu wspaniałych spotkań i samych sukcesów na polu zgłębiania wiedzy i umiejętności.

Pierwsze zajęcia poprowadziły pracownice ZUS - kierownik Oddziału ZUS p. Monika Delestowicz oraz pracownik p. Beata Buchholz, które zachęcały seniorów do korzystania z elektronicznej platformy usług ZUS. Opowiadały, jak umawiać e-wizyty, jak rejestrować się na wizytę w placówce oraz przez Internet, jak udzielać jednorazowych pełnomocnictw. Ważnym punktem prezentacji była mLegitymacja.

Pracownik Referatu Edukacji Promocji, Sportu i Kultury p. Ewa Hałas omówiła zasady funkcjonowania i realizacji programu polityki zdrowotnej gminy jakim jest „Koperta życia” oraz zachęcała do zakładania aplikacji mObywatel, profilu zaufanego i IKP.

Pomoc w tym zakresie świadczą pracownicy UM w Kcyni oraz pracownicy ZUS.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.