Szkoła Podstawowa w Kcyni dostała grant!

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję dobre wiadomości. Wniosek grantowy, złożony przez Szkołę Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny otrzymał grant w wysokości 6 600 zł! Szkoła w partnerstwie z Dźwiękowym Archiwum Kcyni zrealizuje działania edukacyjne dotyczące historii lokalnej. Szkoła w Kcyni znalazła się w gronie 20 podmiotów otrzymujących grant (spośród 56, które aplikowały w konkursie).

Projekt zatytułowany Oni tu żyli przez wieki - działania popularyzujące wiedzę o kcyńskiej społeczności żydowskiej zakłada:

- wykonanie inwentaryzacji macew znajdujących się na kcyńskim kirkucie;

- przeprowadzenie warsztatów w kcyńskich szkołach (Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Specjalnych) na temat symboliki macew oraz warsztatów dla mieszkańców,

- wydanie folderu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jest to drugi grant otrzymany od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. W 2020 roku Gmina Kcynia otrzymała 3 000 zł na wykonanie dużej, solidnej tablicy zewnętrznej, która informowałaby o historii społeczności żydowskiej. W 2021 roku tablica została ustawiona w miejscu, gdzie stała synagoga (zobacz zdjęcie poniżej).

Gratulujemy serdecznie Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni i życzymy powodzenia w realizacji projektu.

tekst: Justyna Makarewicz

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.