Trwają prace przy modernizacji drogi w Szczepicach. W następnym etapie ul. Jana Kantego.

Kolejny etap prac związanych z realizacją zadania gminnego pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia. Aktualnie trwają prace w Szczepicach, zakończono już prace w Grocholinie. Ostatnim etapem będą prace na ul. Jana Kantego w Kcyni.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna wartość inwestycji wyniesie 1 716 322,20 zł brutto, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 681 995 zł.

Inne inwestycje drogowe w toku...

Firma Redon realizuje gminne zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 090410C Żurawia - Włodzimierzewo od km 0+000,00 do km 1+983,27. Inwestycja wsparta zostanie 50% dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość inwestycji to 1 950 559,79 zł. Dofinansowanie z RFRD wynosić ma 975 279 zł. To kolejne drogowe zadanie, których jest bardzo dużo.

Z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest realizowana kolejna inwestycja w naszym mieście pn. Budowa dwóch dróg w mieście Kcynia - ul. M. Konopnickiej i Cz. Miłosza. W ramach zadania powstanie ok. 250 metrów nawierzchni z kostki brukowej oraz kanał technologiczny, przebudowane oświetlenie, jak również wybudowana kanalizacja deszczowa i w części sanitarna. Ostatecznie inwestycja uzyskała 50% dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całego zadania wynosi 2 062 154,34 zł.

Kolejnym zadaniem planowanym już na 2024 rok będzie "Przebudowa dwóch odcinków drogi w miejscowości Głogowiniec od km 0+000,00 do km 0+323,48 oraz od km 0+000,00 do km 0+183,07 o łącznej długości 506,55 m". To zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji 1 229 263,63 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 737 558,00 zł. Wkład własny 491 705,63 zł. Dofinansowanie wyniesie 60%.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.