Spotkanie eksperckie związków ZIT w Bydgoszczy

W dniach 12- 13 czerwca br. w Bydgoszczy odbywa się spotkanie eksperckie Związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Unii Metropolii Polskich. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz 16 Związków ZIT z Polski.

Spotkanie, które ma miejsce od rana, skupia się na ważnych kwestiach dotyczących oceny strategii ZIT/ponadlokalnej, roli Związków ZIT w systemie wyboru i oceny projektów oraz udziału w Komitecie Monitorującym (KM) i Grupach Roboczych przy KM. Uczestnicy mają również możliwość przedstawienia znanych rozwiązań oraz omówienia zakresu porozumień zawieranych między Związkiem ZIT a IZ.

Podczas prezentacji omówiono podejście do listy projektów oraz fiszek projektowych, co stanowi istotny element oceny strategii ZIT/ponadlokalnej. Rola Związków ZIT w procesie wyboru i oceny projektów została podkreślona jako kluczowa, a ich zaangażowanie ma istotny wpływ na harmonogram naborów projektów.

Omówiono także udział i rolę Związków ZIT w Komitecie Monitorującym oraz Grupach Roboczych przy KM. Przedstawiono wpływ Związków ZIT na harmonogram naborów projektów oraz ich zaangażowanie w proces konsultacyjny dokumentów programowych.

W trakcie spotkania zaprezentowano również zapisy porozumień zawieranych między Związkiem ZIT a Instytucjami Zarządzającymi. Przedstawiono różne formy porozumień, w tym możliwość zawarcia kontraktu regionalnego.

Spotkanie eksperckie ZIT w Bydgoszczy jest ważnym etapem w budowaniu skutecznej współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój terytorialny. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest osiągnięcie lepszych rezultatów i efektywnego wykorzystania środków finansowych, by zwiększyć rozwój obszarów metropolitalnych.

źródło: UMP

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.