Turystyka w Metropolii Bydgoszcz – zapraszamy na spotkania konsultacje

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz wraz z Miastem Bydgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prowadzi pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Rozwój potencjału turystycznego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” tj. obszaru Metropolii Bydgoszcz.

Dokument składać się będzie z diagnozy potencjału turystycznego obszaru Metropolii Bydgoszcz, opracowanej na podstawie badań własnych Wykonawcy, dokumentów źródłowych, spotkań, wywiadów, ankiet wśród osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki na badanym obszarze oraz przedstawienia wizji i kierunków rozwoju turystyki, określenia hierarchii celów strategicznych i operacyjnych i propozycji planu marketingowego promującego potencjał turystyczny metropolii. Opracowany dokument z pewnością przyczyni się do lepszej promocji turystycznej metropolii i wskaże kierunki realizacji wspólnych działań w tym zakresie.

W ramach prowadzonych prac nad tym dokumentem zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dot. rozwoju potencjału turystycznego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie adresowane jest do instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, których działalność dot. turystyki, kultury, sportu i rekreacji, gastronomii i produktu lokalnego. Spotkania mają charakter otwarty i mogą w nich wziąć udział także mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dot. rozwoju potencjału turystycznego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie adresowane jest do instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, których działalność dot. turystyki, kultury, sportu i rekreacji, gastronomii i produktu lokalnego. Spotkania mają charakter otwarty i mogą w nich wziąć udział także mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki.

Spotkania odbędą się:

14.11 (poniedziałek) godz. 11.00 Koronowo – sala sesyjna UM Koronowo, plac Zwycięstwa 1

14.11 godz. 16.00 Bydgoszcz – sala konferencyjna Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2 w Bydgoszczy

15.11 (wtorek) godz. 10.00 Nakło nad Notecią - Przystań Powiat Nakielski,  ul. Notecka 4

15.11 godz. 15.00 Żnin – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, plac Wolności 1

Uwaga: spotkania dotyczą tego samego zagadnienia i mają taki sam program.
Prosimy byście Państwo wybrali najbardziej odpowiadający termin i lokalizację.

Przewidziany czas spotkania: 3 godziny

Ramowy program spotkania:

  • prezentacja wyników diagnozy zasobów i potencjału turystycznego Metropolii Bydgoszcz,
  • omówienie i dyskusja nad atutami i słabościami turystycznymi oraz szansami i barierami z zewnątrz w rozwoju turystycznym,
  • próba oceny aktualnej sytuacji strategicznej dot. rozwoju turystycznego,
  • wizja i kierunki rozwoju turystycznego Metropolii Bydgoszcz

Zebrane informacje i opracowany materiał ma na celu określenie kierunków rozwoju i promocji potencjału turystycznego BOF w przyszłości.

Szczegółowe informacje: nowak@2ba.pl,  tel. 691659135

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.