Sześć lat Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz „stuknęło” sześć lat. Prawdzie wyzwania dopiero przed nim, choć już teraz ma na koncie wiele sukcesów.

Historia powstania SMB sięga 2015 roku, kiedy to powstała ustawa o związkach metropolitalnych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jednak nie wydano do niej nigdy rozporządzeń i nie weszła w życie. Ostatecznie pozmieniano jej zapisy tak, że powstała tylko jedna metropolia – na Śląsku, a inne obszary aspirujące do tego miana musiały obejść się smakiem. Jednak wzorem Gdańska i Poznania prezydent Bydgoszczy zainicjował powstanie Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, które formalnie powstało we wrześniu 2016 roku.

– W ramach Stowarzyszenia, Bydgoszcz wraz ze swoimi partnerami, podejmuje wielowymiarową współpracę. Czasem między wieloma samorządami, czasem są to partnerstwa między dwoma lub kilkoma gminami – mówi Łukasz Krupa, dyrektor biura SMB.

Metropolia dla seniorów i juniorów

Sporym sukcesem jest powołanie do życia Metropolitalnej Karty Seniora 60+ (wydano ich ponad 40 tysięcy). Karta umożliwia korzystanie ze zniżek i promocji u ponad 150 partnerów karty. Na bazie biletów uczniowskich i biletu malucha, jakie obowiązywały w Bydgoszczy stworzono również Metropolitalną Kartę Malucha i Metropolitalną Kartę Ucznia. Ich posiadacze z terenu Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą korzystać taniej z komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Niezwykle istotna jest współpraca w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowania odpadów (okoliczne gminy współpracują z bydgoską spalarnią). Część gmin współpracuje z miastem przy opiece nad bezpańskimi zwierzętami (są dostarczane do bydgoskiego schroniska). Grupie zakupowej, wspólnie negocjującej zakupy gazu i prądu, udaje się kupować energię z korzystniejszymi rabatami.

Pieniądze do wzięcia dla gmin Metropolii Bydgoszcz

Zwłaszcza na początku zależało nam na tak zwanych miękkich projektach, integrujących mieszkańców z terenu Metropolii Bydgoszcz. Wszyscy znamy już rywalizację o puchar Rowerowej Stolicy Polski, organizowaliśmy mecze, w tym charytatywne, spotkania, turnieje czy zawody – mówi Łukasz Krupa. – Jednak kluczowe dla rozwoju SMB było skierowanie do marszałka województwa wniosku o utworzenie osobnego obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru Metropolii Bydgoszcz. Pod koniec 2021 roku nowa strategia województwa kujawsko-pomorskiego uznała obszar Metropolii Bydgoszcz za Bydgoski Obszar Funkcjonalny co jest krokiem milowym na rzecz tworzenia związku metropolitalnego, pełnienia roli ZIT przez obszar stowarzyszenia i pozyskiwania środków na wspólnie realizowane projekty.

W ramach Metropolii Bydgoszcz opracowywane są właśnie dwa ważne dokumenty, które będą fundamentami dla pozyskania pieniędzy na programy ich dotyczące. Pierwszy to plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (to dokument niezbędny na pozyskanie środków na rozwój komunikacji), drugi to badanie jakości powietrza na terenie SMB (tu do wzięcia będą pieniądze na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza). Oba dokumenty powstać mają do końca roku.

źródło: Sławomir Bobbe / www.bydgoszczinformuje.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.