Nowy ZIT BydOF. Milowy krok w rozwoju Metropolii Bydgoszcz

Ekologiczne tramwaje, nowoczesny transport miejski, ścieżki rowerowe, rozwój instytucji kultury czy rewitalizacje kolejnych miejskich przestrzeni – nowy ZIT to szansa na 500 mln złotych z Unii Europejskiej w przyszłych latach. Od dziś ZIT BydOF oficjalnie rozpoczyna współpracę. W jej skład wchodzi Bydgoszcz i sąsiedzi z Metropolii Bydgoszcz.

W czwartek, 15 września odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego nowego ZIT BydOF. To nowa instytucja, która pozwoli Bydgoszczy i jej sąsiadom z Metropolii Bydgoszcz skutecznie sięgać po duże pieniądze z Unii Europejskiej. Powstała by wszystkie samorządy skutecznie wykorzystały środki z perspektywy unijnej na lata 2021 – 2027. Obszar Metropolii Bydgoszcz zamieszkuje ponad 600 tys. osób.

- Bardzo się cieszę, że 6 lat współpracy w ramach Metropolii Bydgoszcz wreszcie zaowocowało tak dużym przedsięwzięciem. Mamy wspólny Bydgoski Obszar Funkcjonalny. Przed Metropolią Bydgoszcz najważniejsze zadanie - spójna polityka, która pozwoli rozwinąć skrzydła naszym miastom i ich mieszkańcom. Przez najbliższe lata będziemy współpracować, by zdobyć kilkaset milionów złotych na rozwój społeczno-gospodarczy Bydgoszczy oraz gmin sąsiadujących z największym miastem województwa. Wspólnie z moimi współpracownikami będziemy sercem tego zadania – mówi prezydent Rafał Bruski.

500 mln zł w puli ZIT

ZIT BydOF w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie rozdzielał ok. 112, 7 mln euro. Ze środków ZIT planuje się mi.in. zakup taboru niskoemisyjnego, usprawnienie systemu transportu miejskiego, budowę ścieżek rowerowych, wsparcie instytucji kultury, odnowę przestrzeni publicznej, rewitalizację. Wsparcie uzyskają również placówki edukacyjne kształcące na poziomie ogólnym i zawodowym oraz przedszkola.

Bydgoszcz liderem porozumienia

ZIT BydOF tworzą gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Prezydent Miasta Bydgoszczy jest liderem „Porozumienia” z 31 sierpnia. Siedziba instytucji znajduje się w Bydgoszczy, a funkcje administracyjne pełni Biuro ZIT Urzędu Miasta. 

 

Ponadto funkcję uchwałodawczą pełni Komitet Sterujący. Przewodniczącym Komitetu został prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Zastępcą Przewodniczącego został Wójt Nowej Wsi Wielkiej – Wojciech Oskwarek. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów.

 

Funkcję opiniodawczo-uchwałodawczą pełni Zarząd ZIT BydOF, który składa się z lidera, m. Bydgoszcz i 6 członków. W skład Zarządu ZIT BydOF weszli:  Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy, Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski, Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Jacek Idzi Kaczmarek – Burmistrz Łabiszyna, Marek Szaruga – Burmistrz Kcyni, Sławomir Napierała – Burmistrz Nakła nad Notecią, Dariusz Fundator – Wójt Gminy Białe Błota.

 

Organem pełniącym funkcję konsultacyjno-opiniodawczą jest Rada ZIT BydOF, składająca się z przedstawicieli środowiska biznesowego, społecznego i naukowego, przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele podmiotów społecznych.

-  Skład wybranego Zarządu zapewnia reprezentację terytorialną przedstawicieli samorządów z obszaru powiatów bydgoskiego, nakielskiego oraz żnińskiego. Wybory odbyły się jednogłośnie. Wierzę, że to będzie dobra i sprawna współpraca zarówno z samorządami, które tworzyły z nami poprzedni ZIT, jak i nowymi członkami, dla których współpraca w ramach ZIT to nowość– mówi dyrektorka Biura ZIT BydOF Izabela Szczesik-Zobek.

Warto dodać, że Miasto Bydgoszcz będzie pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej, która przejmie część zadań powierzonych przez Urząd Marszałkowski związanych z wdrażaniem i wydatkowaniem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach alokacji przeznaczonej na ZIT. Do głównych zadań należeć będzie m.in. przygotowywanie naborów konkursów, ogłaszanie konkursów, wybór projektów do dofinansowania, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola projektów.  

Metropolia Bydgoszcz - nowe rozdanie

Miasto Bydgoszcz oraz 17 okolicznych gmin i 2 powiaty tworzy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Po sześciu latach wspólnej realizacji projektów sąsiedzi z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczynają realizację kolejnego, najważniejszego jak dotąd zadania pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ten unijny instrument finansowy w poprzedniej perspektywie unijnej był realizowany jedynie dla części samorządów Metropolii Bydgoszcz, ale za to z Toruniem i jego okolicznymi samorządami. Zgodnie z nową, przyjętą 21 grudnia 2020 roku  Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz tworzą Bydgoski Obszar Funkcjonalny, co formalnie usankcjonowało kształt obszaru metropolitalnego, umożliwiając jednocześnie m.in. samodzielną realizację ZIT w  latach 2021-2027.

Od kilku lat w ramach współpracy metropolitalnej Bydgoszcz z okolicznymi samorządami podejmuje szereg inicjatyw m.in. dotyczących rozwoju komunikacji międzygminnej, gospodarki odpadami, wspólnej promocji turystycznej i gospodarczej, czy polityki senioralnej.  Na potrzeby dalszego rozwoju oraz pogłębiania współpracy metropolitalnej opracowywane są dokumenty strategiczne takie jak Strategia ZIT, Strategia Ponadlokalna, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Program rozwoju potencjału turystycznego oraz Strategia zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi.   

- Cieszyliśmy się z przyjętej w 2015 roku ustawy o związkach metropolitalnych. Dawała ona możliwość utworzenia związków przez największe polskie miasta wraz z okolicznymi samorządami, które mogłyby sięgać po dodatkowe środki z budżetu państwa. Rząd PiS-u zmienił prawo tak, że w Polsce mogła powstać tylko jedna metropolia – na Śląsku. Inne duże miasta do dziś czekają na korzystne dla nich regulacje prawne w tym zakresie. Mimo tego gminy z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego nie porzuciły chęci współpracy, tworząc Stowarzyszenie samorządowe Metropolia Bydgoszcz. Wspólnie działamy od 6 lat, a zintegrowane inwestycje terytorialne to kolejny rozdział w naszej historii  – mówi Łukasz Krupa dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.