Rowerowa sieć łączy metropolię

Tworzymy coraz bardziej spójną i funkcjonalną sieć rowerowych dróg. Dzięki współpracy z sąsiednimi gminami drogi rowerowe stają się nie tylko atrakcyjnymi szlakami rekreacyjnymi, ale odgrywają ważną rolę komunikacyjną. Wzdłuż ul. Jeździeckiej trwa budowa kolejnej drogi rowerowej, która lepiej skomunikuje Bydgoszcz z gminą Osielsko.

- W Bydgoszczy dzięki współpracy ze środowiskami rowerowymi udało się odwrócić niekorzystny trend forsowania inwestycji wyłącznie pod kątem kierowców – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Budując nowe drogi, prowadząc przebudowy ważnych wiaduktów, mostów, ulic wyposażamy je w drogi rowerowe. Dzięki tym inwestycjom rower staje się równie ważnym środkiem transportu jak samochód. Cieszę się, że część inwestycji realizujemy z gminami, tworząc spójną sieć rowerowych dróg, która pozwala bezpiecznie dotrzeć do coraz większej liczby miejscowości otaczających miasto.

Prace na ul. Jeździeckiej rozpoczęły się w tym miesiącu. Wykonawca pracuje przy przebudowie sieci podziemnych oraz przygotowuje koryto pod drogę rowerową. Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m. Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu. Zależy nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym. Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym z przystankami komunikacji publicznej. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in. Niemcz, Maksymilianowo). To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz. W wakacje Bydgoszcz zyskała również połączenie z Bożenkowem i Maksymilianowem (obie miejscowości na terenie gminy Osielsko) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244.

W ostatniej dekadzie w Myślęcinku wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy szereg innych dróg rowerowych. Powstało połączenie z Nowym Fordonem oraz bezpieczna droga rowerowa na odcinku ul. Jeździeckiej pomiędzy nowym rondem na połączeniu z ulicą Słowackiego i skrzyżowaniem z ul. Hipiczną.

W rowerową infrastrukturę wyposażyliśmy również rondo w Myślęcinku. Dojazd do Lasu Gdańskiego ułatwia zmodernizowany wschodni wiadukt J. Nowaka-Jeziorańskiego w ciągu ul. Armii Krajowej. Nowe nawierzchnie ułożone zostały na promenadzie parkowej (ul. Hipicznej) oraz Konnej.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.