Metropolia Bydgoszcz wspólnie wykorzysta europejskie środki

Trwają przygotowania do realizacji nowego pakietu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli ważnych zadań finansowanych z wykorzystaniem europejskich środków. Kluczowe projekty chcemy przygotować razem z naszymi partnerami - samorządami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz.

 Rada Miasta Bydgoszczy wyraziła wolę zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin Członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz zgodziła się na powierzenie Miastu Bydgoszcz pełnienia funkcji tak zwanej instytucji pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wspólnie z sąsiednimi samorządami realizować będziemy ważne projekty dla mieszkańców całej metropolii. Pozwoli to na głębszą integrację oraz realizację kolejnych inwestycji związanych na przykład z rozbudową infrastruktury oraz realizacją wspólnych usług.


W kończącej się perspektywie Bydgoszcz korzystała z dodatkowych środków europejskich dla obszarów metropolitalnych i aglomeracji. Mimo braku powiązań funkcjonalnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane były z udziałem Torunia i otaczających go gmin. Dzięki działaniom miasta udało się przy podziale środków uwzględnić m.in. zróżnicowany potencjał i wielkość obu miast. Dzięki środkom na ZIT zrealizowaliśmy szereg inwestycji związanych m.in. z budową buspasów, trasy tramwajowej na Kujawskiej, dróg rowerowych,  zakupem tramwajów, termomodernizacją szkół i gminnych kamienic oraz wiele programów edukacyjnymi w naszych szkołach.
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.