Nowe miasto w Metropolii Bydgoszcz

W Pruszczu, który jest członkiem stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz odbyła się sesja Rady Miejskiej połączona z nadaniem statusu miasta. W uroczystości wziął udział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Pruszcz zamieszkuje 2700 mieszkańców, a całą gminę około 10 tysięcy osób.

Pruszcz otrzymał prawa miejskie z początkiem tego roku. We wtorek (22 lutego) odbyła się uroczysta sesja połączona z wręczeniem insygniów przewodniczącemu Rady Miejskiej Pruszcz Piotrowi Radeckiemu oraz burmistrzowi miasta i gminy Pruszcz Dariuszowi Wądołowskiemu. Odczytano również akt nadania statusu miasta. Sesja była też okazją do przedstawienia historii Pruszcza. W uroczystości wzięli udział m.in. samorządowcy z Metropolii Bydgoszcz, w tym prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który wręczył  burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej obrazy Jacka Jarętowskiego.

- Status miasta to z pewnością powód do dumy dla rozwijających się miejscowości. Jednocześnie jest też zobowiązaniem, szczególnie wobec mieszkańców do oferowania publicznych usług na coraz lepszym poziomie oraz inwestycji podnoszących jakość życia. Dlatego życzę samorządowej wspólnocie kolejnych sukcesów w tych obszarach. Cieszę się też, że wspólnie z innymi partnerami już od kilku lat pracujemy nad rozwojem całego obszaru metropolitalnego. Liczę, że będziemy razem realizować kolejne pomysły dobre dla mieszkańców – podkreślał Rafał Bruski.

Obecnie miasto Pruszcz liczy ponad 2700 mieszkańców. Rozwojowi sprzyja położenie na terenie Metropolii Bydgoszcz i coraz lepsze skomunikowanie. Przez centralną część miejscowości przebiega od 1851 roku linia kolejowa Bydgoszcz-Gdańsk, a w pobliżu budowany jest północny odcinek trasy ekspresowej S5 z Bydgoszczy do Nowych Marz. Pruszcz jest od 2016 roku jedną z 17 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Z początkiem roku Rada Miasta Bydgoszczy nadała również nowej ulicy na Piaskach nazwę ul. Pruszczańskiej. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się TUTAJ.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.