5 lat Metropolii Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz świętuje 5-lecie swojej działalności! Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział członkowie zarządu Stowarzyszenia: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, starosta bydgoski Wojciech Porzych, starosta nakielski Tadeusz Sobol, wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, wójt Osielska Wojciech Sypniewski oraz przedstawiciel burmistrza Żnina Paweł Sikora.

- Minęło 5 lat od kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i podjęliśmy decyzję o współpracy - rozpoczął dzisiejszą konferencję prasową prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To był okres udanej współpracy na wielu płaszczyznach.

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, jak i w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych, w takich obszarach jak: rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. 

Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Dziś możemy mówić o sukcesach, które odniosły samorządy należące do Metropolii. Wszystkie te sukcesy wiążą się z ok. 200 porozumieniami, które do tej pory zawarliśmy i które regulują nasze wspólne cele i zadania – powiedział Starosta Bydgoski Wojciech Porzych.

PROMOCJA GOSPODARCZA
Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz realizowany jest projekt na 6 mln zł na wsparcie internacjonalizacji firm oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Jednym z głównych przedsięwzięć zrealizowanym dotychczas w ramach tego  projektu było stworzenie profesjonalnej internetowej bazy ofert inwestycyjnych dla obszaru metropolii.

PROMOCJA TURYSTYCZNA
W ramach projektu Metropolia Bydgoszcz uczestniczy jako wystawca w targach turystycznych w ITB Berlinie oraz inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium promując potencjał gospodarczy regionu, walory turystyczne i produkty regionalne .

DZIAŁANIA PROROZWOJE
Miasto Bydgoszcz wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz zleciło wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu to ponad 1 200 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021-2027 zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Dokument będzie wymagany do pozyskiwania dofinasowania ze środków unijnych na projekty transportowe i komunikacyjne.
Metropolia Bydgoszcz od 2019 roku bierze udział w pilotażu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych którego celem jest wsparcie merytoryczne miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
Stowarzyszenie zleciło wykonanie analizy jakości powietrza w obrębie gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które nie należą do ZIT (dla ZIT było zlecone analogiczne badanie) wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych uwalniających się w trakcie spalania odpadów. Celem analizy jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego jakości powietrza z uwzględnieniem migracji zanieczyszczeń pomiędzy poszczególnymi gminami. Stowarzyszenie prowadzi też prace nad opracowaniem dokumentu: „Program  Ograniczenia Emisji Gazów Cieplarnianych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Obszar Działania SMB) – 2027+”, którego celem ma być poprawa jakości powietrza, stanu środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument pozwoli na uzyskanie przekrojowych informacji o potrzebnych przedsięwzięciach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych oraz na przygotowanie i koordynowanie projektów zintegrowanych w Bydgoskim Obszarze Funkcjonalnym.

POLITYKA SENIORALNA 
W październiku 2018 roku został rozszerzony program Bydgoskiej Karty Seniora 60+.
- Każdy mieszkaniec, który ukończył 60 rok życia może wyrobić Metropolitalną Kartę Seniora 60+ w urzędzie swojej gminy, a obowiązuje ona u wszystkich partnerów programu z całego obszaru metropolii. Obecnie blisko 40 000 seniorów z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz korzysta z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych dla nich przez ponad 150 partnerów programu „Metropolitalnej Karty Seniora 60+” – mówił Starosta Nakielski Tadeusz Sobol.

INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Kalendarz wydarzeń, najciekawsze atrakcje turystyczne, baza noclegowa, a także przydatne informacje o samorządach i partnerzy Metropolitalnej Karty Seniora 60+ – to wszystko dostępne jest w bezpłatnej aplikacji „Metropolia Bydgoszcz”. Aplikacja jest użytecznym programem na smartfony przydatnym dla wszystkich mieszkańców Metropolii Bydgoszcz i turystów. W jednym miejscu można znaleźć wiele  ważnych informacji na temat wszystkich zrzeszonych samorządów.
Kolejnym dużym projektem jest coroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Mieszkańcy metropolii w ciągu miesiąca przejechali łącznie 1518210 km, kręcąc kilometry dla wspólnej drużyny Metropolii Bydgoszcz.
Inne akcje integracyjne to m.in.: Metropolia za pół ceny, konkursy plastyczne, Wielki Mecz Charytatywny Metropolii Bydgoszcz czy Turniej Piłkarski i Puchar Metropolii Bydgoszcz.

TRANSPORT PUBLICZNY
Miasto Bydgoszcz w ramach współpracy metropolitalnej konsekwentnie rozwija sieć połączeń z gminami ościennymi w oparciu o miejskie  autobusy. W ostatnich latach liczba połączeń międzygminnych sukcesywnie rośnie. Funkcjonowanie linii międzygminnych jest możliwe dzięki podpisanym porozumieniom pomiędzy Miastem Bydgoszcz a ww. gminami w zakresie obsługi i współfinansowania tych połączeń.

- Obecnie bydgoskie autobusy kursują na 11 liniach podmiejskich na terenie 5 okolicznych gmin – Osielska, Dobrcza, Białych Błot, Nowej Wsi Wielkiej oraz Dąbrowy Chełmińskiej. Gdyby nie Stowarzyszenie, nie udałoby się tego osiągnąć. Jest szansa, że te sieci się jeszcze rozrosną. Jesteśmy w przededniu nowych ustaleń, które pewnie zaowocują nowymi połączeniami dla dobra mieszkańców – mówił Wójt Osielska Wojciech Sypniewski.

METROPOLITALNA KARTA UCZNIOWSKA
W ramach metropolitalnej współpracy wprowadzono Metropolitalną Kartę Malucha oraz Metropolitalną Kartę Uczniowską dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież zamieszkująca gminy, które przyłączyły się do programu, mogą korzystać z komunikacji miejskiej kupując bilety miesięczne w bardzo atrakcyjnej cenie. Cena miesięcznego biletu to 10 zł. Bilet na cały rok to koszt 100 zł. Obecnie w programie uczestniczą: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Sicienko oraz Mrocza.  

GOSPODARKA KOMUNALNA
Bydgoski KPEC inwestuje w ekologiczne źródła ciepła. Ponad 14 mln zł dotacji otrzyma KPEC Spółka z o.o. na inwestycje realizowane na terenie Metropolii Bydgoszcz. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka wybuduje pięć elektrociepłowni gazowych. Całość inwestycji to ponad 40 milionów złotych.
W pierwszym etapie inwestycja została zrealizowana w Szubinie oraz Nakle nad Notecią. Instalacje w Solcu Kujawskim, Koronowie oraz na bydgoskiej Osowej Górze są w trakcie realizacji. Inwestycja pozwoli na produkowanie ekologicznego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projekt zakłada budowę silników gazowych, które podczas spalania w procesie tzw. kogeneracji wytwarzają jednocześnie energię cieplną oraz energię mechaniczną, która zamieniana jest na energię elektryczną.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓLNYM ZAKUPOM
W skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej, którą tworzą 24 podmioty, wchodzi 9 samorządów z obszaru Metropolii Bydgoszcz. Dzięki zbiorowym zakupom uczestnicy BGZ w wyniku korzystnych, grupowych przetargów taniej kupują gaz oraz energię elektryczną, co na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwoliło zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.