Trasa S5. Ekspresówka wzmacnia Metropolię Bydgoszcz

Lepsza pogoda pozwoliła wykonawcom rozpocząć szereg nowych prac przy budowie trasy ekspresowej pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie-Szubin Północ oraz Bydgoszcz Północ – Nowe Marzy. Nowa arteria nie tylko ułatwia komunikację. Sprzyja też gospodarczemu rozwojowi szczególnie branży logistycznej na terenie Metropolii Bydgoszcz.

Wykonawcy nie przerwali prac na okres zimowy. Ujemne temperatury i śnieg uniemożliwiały jednak wiele prac. Z końcem lutego, wraz z poprawą pogody, wznowiono szereg prac. Na odcinku od węzła Bydgoszcz Błonie do Szubina rozpoczynają się pierwsze prace związane z układaniem nawierzchni. Na wtorek (2 marca) zaplanowano asfaltowanie przejazdu pod wiaduktem w Kołaczkowie. Szereg prac wykonywanych jest również przy innych obiektach inżynierskich. Zbrojony jest ustrój nośny mostu nad Kanałem Górnonoteckim. Kończą się tez prace nad wiaduktem węzła Rynarzewo oraz przy palowaniu odcinka przebiegającego przez Kruszyn. Wznowiono tam również roboty ziemne. Zaawansowanie wszystkich prac zbliża się do 40 procent. Droga na Poznań ma być przejezdna jesienią.

Prace realizowane są również na odcinku Bydgoszcz-Północ-Świecie-Nowe Marzy. W ostatnich dniach wznowiono prace ziemne i kontynuowano roboty przy obiektach inżynierskich m.in. na wiadukcie w Niewieścinie, Włókach, Świeciu i dużym przejściu dla zwierząt w Borównie. Zaawansowanie rzeczowe na dwóch odcinkach pomiędzy Bydgoszczą i autostradą A1 wynosi około 20%. Zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku.

Warto podkreślić, że obwodnica Bydgoszczy wraz z trasą S5 nie tylko ułatwia komunikację, ale wzmacnia gospodarczy potencjał całej Metropolii Bydgoszcz. W obrębie węzłów na obwodnicy inwestorzy nabyli tereny pod nowe centra logistyczne. Magazyny planowane są w obrębie węzła Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie oraz przy węźle Bydgoszcz Zachód w Pawłówku. W obrębie planowanego węzła Bydgoszcz BPPT na trasie S10 powstać ma natomiast terminal intermodalny.

Z unijnym wsparciem

Budowa całej trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim pochłonie około 3,4 mld zł. Inwestycja jest realizowana przez GDDKiA przy potężnym dofinansowaniu unijnym. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na ten cel trafiło prawie 1,8 mld zł. Cała trasa w województwie kujawsko-pomorskim ma długość 129 kilometrów.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.