Metropolia Bydgoszcz gotowa na unijne środki

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz będzie podstawą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy, który będzie realizował wspólne zadania z wykorzystaniem środków unijnych na najbliższe lata. To jeden z elementów strategii przyjętej przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strategia województwa, która będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, zakłada powołanie pięciu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), obejmujących największe miasta regionu. Bydgoski Miejski Obszar Funkcjonalny tworzyć ma tworzyć Miasto Bydgoszcz oraz 17 okolicznych miast i gmin i dwa powiaty, które obecnie są zrzeszone w stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz. To sukces stowarzyszenia, które od początku postulowało takie rozwiązanie. Pozwoli ono na realizację w ramach Metropolii Bydgoszcz instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Wspólnie z otaczającymi nas samorządami realizować będziemy ważne projekty dla mieszkańców całej metropolii. Pozwoli to na głębszą integrację oraz realizację kolejnych inwestycji związanych na przykład z rozbudową infrastruktury oraz realizacją wspólnych usług. Osobne obszary funkcjonalne przewidziano również dla pozostałych miast prezydenckich w naszym województwie: Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka.

W kończącej się perspektywie Bydgoszcz korzystała z dodatkowych środków europejskich dla obszarów metropolitalnych i aglomeracji. Mimo braku powiązań funkcjonalnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane były z udziałem Torunia i otaczających go gmin. Dzięki działaniom miasta udało się przy podziale środków uwzględnić m.in. zróżnicowany potencjał i wielkość obu miast. Do Bydgoszczy w ramach ZIT trafiła już pula ponad 600 mln zł dofinansowania UE, z regionalnego i krajowego poziomu wsparcia dla tego obszaru. Dzięki tym środkom zrealizowaliśmy już szereg inwestycji związanych m.in. z budową buspasów, dróg rowerowych, modernizacją torowisk, zakupem tramwajów, czy termomodernizacją i programami edukacyjnymi w naszych szkołach. Trwa rozbudowa ul. Kujawskiej oraz remonty ponad budynków komunalnych. Przygotowujemy się do uruchomienia ostatnich inwestycji finansowanych z wykorzystaniem funduszy ZIT, m.in. kolejnego etapu modernizacji Starego Fordonu.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.