Metropolitalna taryfa dla Sicienka

Tańsze bilety okresowe przysługują już uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat z terenu Bydgoszczy oraz kilku gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz. Wkrótce z tych korzystnych rozwiązań skorzystają również najmłodsi pasażerowie z terenu gminy Sicienko.

Dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym kończą 20 lat zamieszkali na terenie Bydgoszczy oraz gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska mogą korzystać z biletów „malucha” i „uczniowskich” – w atrakcyjnych cenach (10 zł -miesięczne i 30-dniowe bądź 100 zł -roczne).

Do grona uprawnionych wkrótce dołączą dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Sicienko. Uchwałę umożliwiającą zawarcie porozumienia z gminą Sicienko podjęła Rada Miasta. Koszty udzielonych ulg dla swoich mieszkańców ponoszą gminy.

Dwie karty przy kontroli

Przypominamy, że Bydgoską Kartę Miejską można wyrobić w punktach ZDMIKP. Metropolitalne Karty Uczniowskie oraz Malucha są wydawane natomiast przez gminy. Więcej szczegółowych informacji o zasadach wyrabiania kart znajduje się na stronie ZDMIKP.

Bilet uczniowski i malucha przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego bądź umowy -zawartych z właściwą gminą. Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. Uprawnione dzieci „maluchy” przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Duże zainteresowanie

W tym mamy specyficzną sytuację związaną z pandemią i zamknięciem szkół, co przełożyło się na liczbę sprzedanych biletów. We wrześniu tego roku, (gdy szkoły były jeszcze otwarte), zostało sprzedanych łącznie biletów malucha i uczniowskich (za 10 zł) – 8664 szt.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.