Konkurs plastyczny „WOLNOŚĆ – tak to czuję” - wyniki

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz i Miasto Bydgoszcz, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 w Bydgoszczy ogłosiło w listopadzie 2019 r. konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Wolność - tak to czuję”. Czas na składanie prac, zgodnie z regulaminem, upłynął z końcem ubiegłego roku.

Wpłynęły 53 prace, w tym 21 prac uczniów klas I – III, 17 prac uczniów klas IV – VI i 15 prac uczniów klas VII-VIII. Łącznie od uczniów z Bydgoszczy wpłynęło 32 prace, a od uczniów z terenu pozostałych gmin Metropolii Bydgoszcz 21 prac.

Komisja konkursowa oceniła prace, a następnie przyznała nagrody i wyróżnienia
w następujących kategoriach:

Uczniowie klas I-III z placówek oświatowych Bydgoszczy

I miejsce – Alisa Grigorczuk, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi

Wyróżnienie – Zuzanna Kożuch, Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Uczniowie klas I-III z placówek oświatowych powiatów i gmin Metropolii Bydgoszcz

I miejsce – Lidia Bukowska, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu

Wyróżnienie – Ksawery Białecki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

Wyróżnienie – Aleksandra Żarnowska, Szkoła Podstawowa w Kruszynie

 Uczniowie klas IV-VI z placówek oświatowych Bydgoszczy

I miejsce – Dagmara Groll, Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi

I  miejsce – Sara Loose, Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Wyróżnienie – Jan Leliwa, Zespół Szkół nr 29

Wyróżnienie – Joanna Szymków, Zespół Szkół nr 29

 Uczniowie klas IV-VI z placówek oświatowych powiatów i gmin Metropolii Bydgoszcz

Wyróżnienie – Mateusz Nietz, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie

 Uczniowie klas VII-VIII z placówek oświatowych Bydgoszczy

I miejsce – Marcelina Mikołajewska, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi

Wyróżnienie – Aneta Olechnowicz, Szkoła Podstawowa nr 34

 Uczniowie klas VII-VIII z placówek oświatowych powiatów i gmin Metropolii Bydgoszcz

I miejsce – Sara Siekierska, Zespół Szkół w Koronowie

Wyróżnienie – Kacper Walat, Zespół Szkół w Koronowie

 

W sprawie spotkania, na którym będą wręczane nagrody, będziemy kontaktować się
z opiekunami laureatów konkursu.

Spotkanie odbędzie się po feriach w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

 

Skład komisji oceniającej:

mgr Waldemar Parszyk, artysta plastyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi – Przewodniczący Komisji

Pani Karolina Kallas - Biuro Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Pani Zuzanna Simińska - Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

mgr Waldemar Zyśk, artysta plastyk - nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury nr 4

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC: LINK

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.