„Kamień Milowy” dla Profesora Jana Czochralskiego. Uroczystości w Kcyni.

Thomas A. Edison, Guglielmo Marconi, Aleksander G. Bell, Nikola Tesla, a od 14 listopada 2019 r. i Jan
Czochralski ma swój „Milestone”. To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Instytut Inżynierów
Elektryków i Elektroników. Pamiątkowa tablica została odsłonięta w Kcyni oraz Warszawie, w
Politechnice Warszawskiej. 15 listopada odsłonięta zostanie również i w Berlinie.
14 listopada późnym popołudniem w Kcyni odbyły się uroczystości
związane z odsłonięciem tablicy „IEEE Milestone” honorującej
epokowe odkrycie dokonane przez kcynianina prof. Jana
Czochralskiego. Uroczystość rozpoczęto od złożenia wieńców na
grobie Jana Czochralskiego. Liczne delegacje, rodzina oraz
towarzyszące im dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Czochralskiego zgromadziły się przy grobie Profesora. Dalsza część
odbyła się na płycie Rynku. Najpierw członkowie Orkiestry Dętej OSP
odegrali hejnał Kcyni, a następnie po pałucku gości powitał Zespół
Regionalny Pałuki.
Burmistrz Kcyni Marek Szaruga jako gospodarz uroczystości
powitał przybyłych. Wśród nich byli m.in. prof. Jose Moura –
Prezydent Institute of Electrical and Electronics Engineers, prof.
Mariusz Malinowski Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Pełnomocnik
Rektora ds. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego, prof. Ralph Kennel Reprezentant IEEE Germany Section , prof.
dr hab. inż. Adam Dąbrowski Z-ca Przewodniczącego PS IEEE, prof. Adam Jastrzębski Członek Zarządu IEEE
Region 8, prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz UAM, dr Paweł Tomaszewski PAN, dr Dobrosława
Kasprowicz PTWK, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Daniel Olszak.
W dalszej części głos zabrał prof. Jose Moura – Prezydent Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE
podkreślając istotę tytułu jakim jest MILESTONE. Do tej pory w Polsce to drugie tego typu wyróżnienie. W imieniu
Rektora Politechniki Warszawskiej głos zabrał prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Pełnomocnik Rektora ds. Nagroda im.
Prof. Jana Czochralskiego. Odczytano także list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Następnie przystąpiono do aktu odsłonięcia tablicy IEEE MILESTONE. Aktu tego dokonali: Burmistrz Kcyni Marek
Szaruga Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant, prof. Jose Moura Prezydent IEEE oraz członkowie rodziny Jana
Czochralskiego – praprawnuczęta Julka, Tomek i Krzysiu. Kurkowe Bractwo Strzeleckie oddało trzy salwy armatnie na
cześć prof. Jana Czochralskiego. Oprawę świetlną zapewniła firma Wszystko Jasne. W imieniu rodziny Profesora głos
zabrała wnuczka Anna Zielińska.
W spotkaniu w urzędzie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, prezentację dotyczącą Profesora Jana Czochralskiego
przedstawił prof. Adam Dąbrowski. Zaprezentowano również film promujący Gminę Kcynia oraz działania promocyjne
Kcyni na przestrzeni ostatnich lat. Poczęstunek promując przy tym lokalne dziedzictwo kulinarne przygotowały panie z
KGW Kogel Mogel z Górek Zagajnych. Wydarzenie prowadziła i z ramienia urzędu koordynowała Anna Duda-Nowicka.
Za pomoc dziękujemy Pani Bognie Nikodemskiej oraz Pawłowi Napierała pracownikowi GCKiB.
Warto przypomnieć, że wcześniej taka sama tablica odsłonięta została w Warszawie, a 15 listopada odsłonięta zostanie
również w Berlinie.
Fot. i tekst Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.