Metropolitalna Karta Uczniowska – jak i gdzie ją otrzymać?

Tańsze bilety okresowe przysługują już bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat. Teraz dzięki porozumieniu miasta i gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz jeszcze więcej pasażerów będzie mogło skorzystać z atrakcyjnej oferty komunikacji publicznej.

 

Z biletów okresowych w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) od 1 grudnia mogą skorzystać także uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gmin, z którymi miasto zawarło porozumienie ( Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko oraz Białe Błota). Te gminy oferują mieszkańcom Metropolitalną Kartę Uczniowską, która umożliwi uczniom skorzystanie z komunikacji miejskiej zarówno na liniach międzygminnych jak i w komunikacji publicznej na terenie Bydgoszczy. Takie rozwiązanie poprawi atrakcyjność transportu zbiorowego. Oznacza, że uczniowie dojeżdżający do Bydgoszczy będą podróżować miejskimi autobusami i tramwajami na takich samych zasadach jak bydgoscy uczniowie. Koszty tego rozwiązania poniosą gminy, które będą wydawały Metropolitalną Kartę Uczniowską.

Porozumienie wprowadza też Metropolitalną Kartę Malucha dla dzieci w wieku 4-7 lat, które mieszkają na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielska oraz Białe Błota. To działanie ma zachęcić i wyrobić w młodych pasażerach nawyk regularnego podróżowania środkami transportu zbiorowego.

Aby młodzi mieszkańcy podbydgoskich gmin mogli korzystać z atrakcyjnych ofert muszą jednocześnie posiadać Bydgoską Kartę Miejską, na których kodowane są bilety. Karty uczniowskie i malucha są natomiast dokumentem potwierdzającym prawo posiadacza do korzystania ze zniżkowych taryf.

Kontrola w praktyce

Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. Natomiast dzieci (lub ich opiekunowie) przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Jak i gdzie wyrobić Bydgoską Kartę Miejską?

Wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne. Dokumenty składa się osobiście:

  • w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00,
  • w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),
  • w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),

Można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line Więcej  szczegółowych dotyczących między innymi potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie ZDMIKP

W razie dodatkowych pytań o BKM można też kontaktować się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta: tel. 52 582 27 07 lub 52 582 27 65

Gdzie wyrobić metropolitalną kartę uczniowską lub malucha?

NOWA WIEŚ WIELKA

  • Wnioski o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz Metropolitalnej Karty Malucha na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty ( ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka, tel. (52) 381 23 58, e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl). Wnioski można pobierać również na stronie http://www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl./

BIAŁE BŁOTA

  • Wnioski o wydanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej można składać w Urzędzie Gminy na ul. Szubińskiej 7 Białe Błota w Biurze Obsługi Klienta lub na ul. Przemysłowej 8, Białe Błota w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami. Czas wyrobienia takiej Karty to 5 dni roboczych od złożenia wniosku.

DOBRCZ

OSIELSKO

  • Karty wydawane są Urzędzie Gminy Osielsko (ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, wejście B pok Nr 1, tel. 52 324 18 81). Więcej informacji dla mieszkańców tej gminy znajduje się na stronie https://www.osielsko.pl/karty-metropolitalne.html

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.