Bilet Uczniowski i Karta Malucha dla mieszkańców Metropolii Bydgoszcz

Od 1 grudnia z oferty tańszych biletów uczniowskich i kart malucha skorzystają także mieszkańcy gmin współpracujących w ramach Metropolii Bydgoszcz: Dobrcz, Białe Błota, Osielsko i Nowa Wieś Wielka. W środę, 13 listopada prezydent Rafał Bruski podpisał z samorządowcami porozumienia w tej sprawie.

Tańsze bilety okresowe przysługują już bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat. Program doczekał się rozbudowy o uczniów i dzieci z gmin ościennych współpracujących z miastem w ramach Metropolii Bydgoszcz. O Metropolitalnej Karcie Uczniowskiej oraz Malucha zdecydowali radni na sesji 30 października.

Dzisiejsze podpisanie aneksów w sprawie biletów uczniowskich i kart malucha to wyraźny sygnał konieczności rozwoju transportu publicznego w Metropolii Bydgoszcz- mówił prezydent Rafał Bruski. – Dzięki tej współpracy, nasza metropolitalna młodzież i dzieci będzie mogła korzystać z takich samych ulg jak bydgoszczanie. To ważny kierunek rozwoju, ponieważ uczniowie dojeżdżają do Bydgoszczy, żeby się kształcić, a w przyszłości także pracować. Dzięki tym rozwiązaniom w Bydgoszczy mamy m.in. rekordowo niski poziom bezrobocia – dodał.

Karta Malucha i Bilet Uczniowski
Dzieci w wieku od 4-7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 20 roku życia, którzy zamieszkali na terenie gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Osielsko, Białe Błota od 1  grudnia będą mogły korzystać z biletów okresowych w cenie 10 zł – miesięczny bądź 30 dniowy albo 100 zł – roczny. Bilety będą przysługiwały dzieciom i uczniom na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Uczniowskiej lub Metropolitalnej Karty Malucha, wydawanej przez właściwą gminę.

Wójtowie gmin Osielsko, Białe Błota, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka, którzy podpisywali dzisiaj aneksy do porozumień międzygminnych, które dotyczą komunikacji międzygminnej nie kryli zadowolenia. Informowali o dużym zainteresowaniu mieszkańców tym programem. Podkreślali również bardzo dobry standard bydgoskiej komunikacji publicznej, w tym możliwość płatności zbliżeniowej za bilet w każdym autobusie, dostęp do bezpłatnego Internetu oraz punktualność.

- Dzisiaj na terenie Metropolii Bydgoszcz funkcjonuje 9 linii międzygminnych, którymi codziennie kursuje około 7 tysięcy mieszkańców okolicznych gmin powiatu bydgoskiego – wyliczał Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora ZDMIKP. – Rozszerzenie oferty dla młodzieży i uczniów gmin stowarzyszonych w Metropolii Bydgoszcz to wyraźny sygnał, że zarówno Bydgoszcz jak i gminy Białe Błota, Osielsko, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka widzą potrzeby swoich mieszkańców w zakresie transportu i w dobie zmian klimatycznych czynią krok w odpowiednim kierunku – dodał.

Gdzie można zakupić bilet malucha i bilet uczniowski?
Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej. Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub
w biletomatach – lista punktów doładowań znajduje się na stronie:www.bydgoskakartamiejska.com.pl


Co należy zrobić w przypadku nieposiadania Bydgoskiej Karty Miejskiej?

W sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM należy przedłożyć:
- wypełniony wniosek
- zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul. Toruńska 174 A),
- dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna
(do wglądu przy składaniu wniosku),
- znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

Dokumenty składa się osobiście:
- w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze
w godz. 7.00 do 17.00 – karta wydawana jest na miejscu,
- w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),
- w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania
na kartę około 5 dni roboczych),

Istnieje także możliwość wysłania wniosku o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty

Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).

Metropolitalne Karty Malucha i Metropolitalne Karty Uczniowskie wydawane są przez Gminy (właściwie do miejsca zamieszkania dzieci/uczniów), są one dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i muszą być okazywane w czasie kontroli biletowej. Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. Uprawnione dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.