Piotr Dąbrowski z tytułem "Osobowość roku"

Piotr Dąbrowski, prezes Towarzystwa Historycznego w Kcyni w wtorek, 12 marca odebrał statuetkę przyznaną mu w
plebiscycie Gazety Pomorskiej pn. Osobowość roku w kategorii Kultura. Pan Piotr jest prezesem towarzystwa, które od
ponad roku działa na terenie naszej gminy szerząc wiedzę z zakresu historii. Działania te obejmują nie tylko nasz teren, ale
wykraczają dalece poza. Wśród tych działań są m.in. żywe lekcje historii, rekonstrukcje historyczne, rajdy rowerowe o
tematyce historycznej oraz inne akcje. W ubiegłym roku na siedzibę towarzystwa zostały im przekazane pomieszczenia
dworca kolejowego, gdzie członkowie towarzystwa mają zamiar utworzyć m.in. izbę pamięci i kultywować wiedzę o
Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie światowej. W swojej działalności opierają się głównie na środkach pozyskanych w
ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Powiat Nakielski i Gminę Kcynia.
Gratulujemy przyznanego wyróżnienia.
Zred. Anna Duda-Nowicka, fot. archiwum prywatne

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.