Metropolia Bydgoszcz na targach w Berlinie

Metropolia Bydgoszcz po raz pierwszy promuje się na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin 2019. Wcześniej Miasto Bydgoszcz uczestniczyło w tych targach samodzielnie.

Obecnie w ramach współpracy metropolitalnej przedstawiciele Bydgoszczy i partnerskich gmin tworzących stowarzyszenie wspólnie promują walory turystyczne i kulinarne naszego regionu.

Na stoisku metropolii goście mają okazje nie tylko poznać ofertę turystyczną, ale również skosztować regionalnych produktów podawanych na jednorazowych naczyniach biodegradowalnych wykonanych m.in. z otrębów. W menu znalazły się takie specjały jak galat z gęsiny z Sicienka, sery krowie ze Ślesina, powidła ze Strzelec Dolnych, wędliny z Łabiszyna, sery kozie z Bydgoszczy, ziołowe Herbaty z Sienna, zakwas buraczany z Sadek, tempech z Bydgoszczy, miód lipowy z Luszkowa, musztarda z Kcyni, sosy z Osielska, suszone owoce z Morzewca.

Do odwiedzin na stoisku metropolii zaprasza „szalony sportowiec”, który promuje jednocześnie największe wydarzenia sportowo-rekreacyjne odbywające się w naszym regionie.

Odwiedzający nas goście mają także możliwość wykonania własnego mydła w ramach warsztatów organizowanych przez przedstawicieli z Muzeum Mydła i Historii Brudu będącego jedną z atrakcji szlaku TH2O.

Udział w targach jest współfinansowany w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz i Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego projektu dofinasowawanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przypomnijmy.
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn.: „Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, na który przyznano dofinansowanie z RPO WK-P na poddziałanie 1.5.2 – Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Całkowity budżet projektu realizowanego od sierpnia 2018 do lipca 2023 udżet projektu wynosi 7.425.250,69 złotych, a dofinansowanie unijne - 5.709.950,47 złotych. Okres realizacji projektu to sierpień 2018 – lipiec 2023 r.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: w ramach wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaplanowano pomoc finansową dla firm, w tym m. in. udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz związanych z nimi misjach gospodarczych, czy wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

W zakresie promocji gospodarczej regionu projekt przewiduje opracowanie katalogów i ulotek promocyjnych dla wszystkich gmin – członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz stworzenie filmu promującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu. Ponadto stworzona zostanie profesjonalna internetowa baza ofert inwestycyjnych dla obszaru gmin – członków stowarzyszenia.
Przedstawiciele SMB i BARR będą również cyklicznie uczestniczyć dwóch ważnych imprezach targowych – Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w Monachium oraz Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin – promując nasz region. Przewidziano również coroczne uczestnictwo w krajowych imprezach targowych o międzynarodowym charakterze.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.