Konkurs plastyczny „BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”

Miasto Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zapraszają do udziału w Metropolitalnym Konkursie Plastycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości „BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”.

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 3 i 4 – 6 prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.
Organizator oczekuje prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej technice plastycznej (pastele, kredki, tempera, akryl, olej, dozwolona jest także technika mieszana) zgodnych z tematem konkursu: „BUKIET DLA NIEPODLEGŁEJ”.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 1 – 3; dla uczniów klas 4 – 6.

Prace należy dostarczyć na adres (osobiście lub pocztą): Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz do dnia 31 grudnia br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/mdknr4 nie później niż 11 stycznia 2019 r. Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie rozdania nagród.

Więcej informacji:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 3224413,
e-mail: mdk04@edu.bydgoszcz.pl

Regulmin konkursu: LINK

Zapraszamy!

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.