Osielsko

Gmina Osielsko jest położona na skraju Wysoczyzny Świeckiej, pomiędzy rzekami Wisłą i Brdą i okala miasto Bydgoszcz od strony północnej. Administracyjnie przynależy do Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w skład Powiatu Bydgoskiego.
W skład gminy Osielsko wchodzi 12 miejscowości podzielonych na siedem sołectw: Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy - Wilcze, Osielsko oraz Żołędowo. Jej powierzchnia całkowita wynosi 103 km². Gminę Osielsko zamieszkuje obecnie ponad 12 tysięcy osób. Liczba mieszkańców systematycznie wzrasta wskutek osadnictwa ludności napływowej. Sprzyja temu procesowi polityka zagospodarowania przestrzennego gminy oraz korzystne warunki środowiska geograficznego. Uwarunkowania geograficzne, dogodne połączenia drogowe i kolejowe, a także aktywna polityka inwestycyjna i zagospodarowania przestrzennego sprzyjają rozwojowi budownictwa i czynią gminę atrakcyjną dla przedsiębiorców.

Władze gminy dokładają starań, aby zapewnić tym terenom zrównoważony rozwój, bez większej ingerencji w naturalne zasoby. Gmina Osielsko to ciągłe zmiany i rozwój, dzięki czemu życie ma się stać łatwiejsze i przyjemniejsze. Stąd też tak duże nakłady na rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej. Duży nacisk kładzie się na stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu. Każdego roku przybywa utwardzonych dróg, kanalizacji i wodociągów oraz rozbudowywane są istniejące szkoły. Przeznaczamy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, opracowując kolejne plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.