Wybory uzupełniające do Rady Gminy Osielsko

W związku z zarządzonymi na dzień 25 lipca 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym nr 5, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
 
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I do dnia 31 maja 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.
 
Więcej: https://www.osielsko.pl/aktualno%C5%9Bci/wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce.html

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.