Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII edycji Biegu Ulicznego Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII edycji Biegu Ulicznego Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko!

Termin- 4 października 2020 (niedziela), godz. 15.00

Zapisy wyłącznie poprzez formularz na stronie www.lks-ostromecko.pl

2. Trasa asfaltowa, szybka bez podbiegów. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do biegu przy prawej krawędzi jezdni oraz bezwzględnie powinni wykonywać polecenia Policji i organizatorów.

3. Dystans 7,5 km- bez atestu

4. Start do biegu 15.00 - Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. Start uczestników następuje systemem falowym (tzw. rolling start). Termin (w tym godzina Biegu) może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).

5. Nagrody pieniężne dla 6 pierwszych osób w kategorii open kobiet i mężczyzn, oraz po 3 nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych:

Kategorie dla kobiet i mężczyzn są takie same:

- DO 16 lat
- 17- 19 lat
- 20- 29 lat
- 30- 39 lat
- 40- 49 lat
- 50- 59 lat
- 60- 69 lat
- 70 i powyżej

Dodatkowa kategoria dla mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska: nagrody finansowe dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.

Nagrody dla zawodników, którzy uzyskali pierwsze sześć lokat w biegu głównym nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

W biegach młodzieżowych nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca, medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.