Gmina Kcynia otrzyma ponad 450 tys. z PROW

W obecności przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera wicemarszałek Dariusz Kurzawa i członek zarządu Aneta Jędrzejewska wręczyli beneficjentom umowy o dofinansowanie 57 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych wynosi 38 milionów złotych. - Wsparcie kierujemy do samorządów lokalnych, przede wszystkim gmin. Pozyskane środki pozwolą na wybudowanie dróg asfaltowych, które zastąpią obecne drogi  gruntowe. Wzrośnie dzięki temu poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym  – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa. 

 

Wśród beneficjentów jest także Gmina Kcynia, która otrzymała dofinansowanie na dalszą budowę drogi w Mieczkowie. Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do km do km 1+550,06" wsparte zostało kwotą 475 109 zł.  Operacja obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieczkowo, gmina Kcynia o długości 790 m.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z Skarbnik Gminy Edytą Szczurek we czwartek, 28 marca podpisali stosowną umowę.  Od tej dobrej wiadomości Burmistrz rozpoczął swoje sprawozdanie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dziękując przy tym zaangażowanym w sprawę pracownikom: Tomaszowi Hałasowi, Anicie Gryczka i Łukaszowi Kantypowiczowi.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.