Monika Płuciennik. Reklama w krajobrazie miasta - czy można nad nią zapanować?

Wykład z cyklu Bydgoskiej Akademii Sztuki
Tak jak nierozerwalnym elementem funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest proces komunikacji, tak w biznesie podstawą działalności na rynku jest komunikacja marketingowa. Współczesne formy dotarcia do klienta są silnie związane z obecnością w przestrzeni publicznej nośników reklamy. Jest to jedyny rodzaj przekazu, który dociera bezwiednie do każdego. Reklama zewnętrzna spełnia nie tylko funkcję komercyjną, ale stanowi także bardzo ważny element komunikacji społecznej. Reklama jest pierwszym elementem poznania i oceny przedsiębiorstwa, przybiera formę zindywidualizowaną dla każdej działalności gospodarczej, jej zadaniem jest wskazanie lokalizacji, a także promocja marki, znaku i wizerunku firmowego. Jest ona integralnym składnikiem krajobrazu miejskiego, a jej funkcjonowanie powinno dobrze wpisywać się w tkankę miejską i pozytywnie wpływać na wizerunek miejsca. Zrównoważony rozwój przestrzeni dąży do zachowania ładu przestrzennego, czyli utworzenia harmonijnej całości, która uwzględni w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Ze względu na niewystarczające regulacje prawne, reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca. Próbą rozwiązania powyższych problemów jest Ustawa krajobrazowa, która wprowadza nowe narzędzia ochrony przestrzeni miejskiej, których zadaniem jest walka ilością i jakością sytuowanych reklam.
Czy jej się to uda/udało? – zapraszam do dyskusji.
mgr inż. Monika Płuciennik – asystent naukowo-dydaktyczny oraz doktorantka w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest przestrzeń publiczna. W pracy doktorskiej buduje koncepcję systemu decyzyjnego wspomagającego zarządzanie przestrzenią w kontekście sytuowania reklam. Zawodowo związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz procesem inwestycyjnym na nieruchomości.

 ______________________
Kalendarz wydarzeń
    odbywających się w     Bydgoszczy     miej zawsze pod ręką dzięki    aplikacji mobilnej    (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres     wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.