Rusza kolejna linia podmiejska

W czwartek (30 kwietnia) zostało zawarte porozumienie z gminą Dąbrowa Chełmińska, które umożliwia dalsze funkcjonowanie sezonowej, międzygminnej linii autobusowej do Ostromecka. Dodatkowo porozumienie umożliwia też pasażerom korzystanie z atrakcyjnych ulg biletowych.

Porozumienie podpisali prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz wójt gminy Dąbrowa Chełmińska Radosław Ciechacki. Dotyczy ono uruchomienia linii nr 40 do Ostromecka w dni wolne i święta oraz funkcjonowania dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska biletów uczniowskich i biletów Malucha. Zarówno linia jak i bilety ruszają od 1 maja 2020. Jest to piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

Nowe porozumienie określa zakres zadań powierzonych Miastu Bydgoszcz przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, prawa i obowiązki stron oraz udział w kosztach realizacji zadań. Nowe połączenie funkcjonować będzie w okresie od 1 maja do końca września. Linia kursować będzie z pętli Przylesie ulicami Korfantego, Twardzickiego, Wyzwolenia, Bydgoską przez Strzyżawę do Ostromecka. Z połączenia korzystają zarówno mieszkańcy Bydgoszczy, odwiedzający zespół pałacowo-parkowy jak i mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska dojeżdżający do miasta.

Warto również zauważyć, że linie dzienne (w tym międzygminne) mają zarezerwowaną numerację od 40-49 i 90-99. Ponieważ zakres 90-99 wyczerpał się w marcu tego roku, kolejne linie międzygminne mają już numerowanie od nr 40 do 49.

Jest to piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Obecnie każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 7000 osób.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.