Podpisanie umowy FDS

Miło nam poinformować, że w dniu 8 lipca 2019 r. nastąpiło podpisanie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko umowy na dofinansowanie budowy ulicy Karpackiej w Niwach. W ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Osielsko otrzyma 3,24 miliona złotych, przy łącznym koszcie rozbudowy drogi wynoszącym 7,15 mln zł. Aktualnie ul. Karpacka na odcinku Centralna - Ostromecka posiada już ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie oraz nową, poszerzoną jezdnię. Umowny termin zakończenia prac na na całym odcinku, tj. od Centralnej do ul. Zakopiańskiej to 15 października 2019 r.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.