Odbudowano zlikwidowany przejazd kolejowo-drogowy w SzczepicachW dniu dzisiejszym nastąpiła odbudowa przejazdu kolejowo – drogowego w km 221,713 linii nr 281 Oleśnica – Chojnice w miejscowości
Szczepice. Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak okazało się, że zlikwidowany przejazd jest potrzebny okolicznym rolnikom. Przejazd
został zlikwidowany przez PKP zgodnie z wcześniej przeprowadzoną procedurą. Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, mimo iż Gmina
Kcynia nie była stroną w tej sprawie, zaangażował się, by sprawę rozwiązać. Dzięki jego determinacji i woli współpracy pomiędzy Gminą
Kcynia, Nadleśnictwem Szubin i ZLK PKP w Bydgoszczy udało się wypracować rozwiązanie. Na chwilę obecną anulowano decyzję o
likwidacji przejazdu, a ZLK w Bydgoszczy dokonał odbudowy przejazdu kolejowo – drogowego. Gmina Kcynia zobowiązała się do
ustawienia na dojazdach z obu stron przejazdu następujące znaki drogowe A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”, B-20 „stop”, G-1c
„słupek wskaźnikowy” i słupki prowadzące U-1a.
Po spotkaniach, które odbyło się w Kcyni (pisaliśmy o tym tutaj) oraz w Bydgoszczy w dniu 3 czerwca ustalono dalsze postępowania.
Gmina Kcynia w pierwszej kolejności spróbuje uzyskać zgodę ministra i wystąpi do Ministra Infrastruktury o indywidualne odstępstwo
od przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Przejazd dotyczy drogi
wewnętrznej-leśnej będącej własnością Nadleśnictwa Szubin, ale mając na względzie dobro rolników Burmistrz Kcyni podjął decyzję o koordynacji przez gminę tej procedury. Na
chwilę obecną rolnicy mogą korzystać już z przejazdu co umożliwi im dalsze prace polowe.

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.