PRZETARG NA DZIAŁKI W NIEMCZU

Informuję, że dnia 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57, odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Niemczu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Osielsko 96 81421033 0002 8248 2000 0007 –
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Załączniki do informacji:
1) ogłoszenie z dnia 15.03.2019  /pobierz/
2) mapa poglądowa z lokalizacją  /pobierz/
3) mapa zasadnicza ul. K. Deyny  /pobierz/
4) wypis i wyrys z mpzp ul. K. Deyny  /pobierz/
5) mapa poglądowa ul. Mickiewicza  /pobierz/
6) mapa zasadnicza ul. Mickiewicza cz. 1  /pobierz/
7) mapa zasadnicza ul. Mickiewicza cz. 2  /pobierz/
8) wypis i wyrys z mpzp ul. A. Mickiewicza  /pobierz/

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.