Podziękowano sołtysom za ich trud i poświęcany czas.

11 marca obchodzono Dzień Sołtysa. Tradycją w Gminie Kcynia jest spotkanie z tej okazji dedykowane tym, którzy
zajmując funkcję sołtysa podejmują trud i angażują się na rzecz najbliższego otoczenia. Dzień Sołtysa jest doskonałą okazją
do złożenia podziękowań. O tym, jak ważną rolę pełnią sołtysi, mówił Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podkreślając, że
nie jest łatwo być w dzisiejszych czasach - rosnących wymagań i oczekiwań - sołtysem. Życzę Państwu, aby praca sołtysa,
przewodniczącego rad osiedla przynosiła ciągłe zadowolenie, była powodem do poczucia spełnienia i wzbogacała
Wasze życiowe doświadczenie - podkreślił Burmistrz.
Życzenia pod adresem sołtysów złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant. Dzień Sołtysa to jedyny dzień w
roku kiedy sołtysom należy się chwila odpoczynku, a za pełnioną funkcję - składane są podziękowania. Poza listami
gratulacyjnymi, także od Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza i Pani Poseł Ewy Kozaneckiej, sołtysi otrzymali
upominek w postaci kubka i koszulki.
W dniu dzisiejszym spotkanie dla sołtysów z województwa kujawsko-pomorskiego zorganizował także Pan Wojewoda.
Gminę Kcynia reprezentował sołtys Siernik Pan Eugeniusz Hodana.
Ogólnie w naszej gminie mamy 37 sołectw i 3 samorządy osiedlowe. Wśród sołtysów jest 19 pań.
Gminne spotkanie było także okazją do omówienia harmonogramu zbliżających się wyborów w sołectwach, które ruszą z
końcem marca.
Zred. Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.