Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Wójt Gminy Osielsko ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, Szkoły Podstawowej w Niemczu oraz Szkoły Podstawowej w Osielsku. Szczegółowe informacje na temat wymagań wobec kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, wymaganych dokumentów, terminu i sposobu składania ofert dostępne są w załączonych ogłoszeniach, na stronie www.osielsko.pl , www.bip.osielsko.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko.

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.