Rondo turbinowe dla lepszej komunikacji

Wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie ronda turbinowego, które połączy ulicę Grunwaldzką z drogami lokalnymi oraz dojazdem do węzła Bydgoszcz Zachód na trasie ekspresowej S5. Prace ruszą w przyszłym roku.

Rondo na granicy Bydgoszczy i gminy Sicienko to rozwiązanie postulowane zarówno przez miasto jak i sąsiednią gminę. Początkowa koncepcja zakładała prowadzenie dróg serwisowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej aż do ul. Czaplej. Oznaczałoby to trudniejszy wyjazd na ul. Grunwaldzką od strony miejscowości Pawłówek i Osówiec. Ograniczony zostałby też teren schroniska dla zwierząt oraz użytku ekologicznego. Byłoby to również rozwiązanie o gorszych parametrach bezpieczeństwa. Ostatecznie budowane będzie rondo turbinowe.

Na głównym kierunku będą funkcjonować dwa pasy ruchu. Dzięki temu ulica Grunwaldzka w sposób zapewniający dużą przepustowość pozwoli na dojazd do węzła Bydgoszcz Zachód na trasie S5 w Pawłówku. Obecnie trwają na nim zaawansowane prace budowlane. Zakończenie wszystkich robót na tym odcinku obwodnicy miasta planowane jest do połowy 2020 roku.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.