Słuchacze UTW pierwszymi posiadaczami Metropolitalnej Karty Seniora w Kcyni

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wczoraj podczas wykładu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy GCKiB zainaugurował działalność w gminie Metropolitalnej Karty Seniora 60+. Nowa karta upoważnia seniorów do korzystania ze zniżek i rabatów w całej Metropolii Bydgoskiej.

Lista aktualnych oferentów na stronie www.bydgoszcz.pl. Kartę można odebrać, po wypełnieniu wniosku, w pokoju 205 Urzędu Miejskiego. Karta skierowana jest do osób powyżej 60 r.ż. Cieszę się bardzo, że kcyńscy seniorzy będą mogą stać się posiadaczami tej Karty Seniora i z niej korzystać. W najbliższym czasie będziemy zachęcać podmioty i instytucje w Kcyni do włączenia się do programu jako partnerzy - podkreśla Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Fot. i tekst Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni.

źródło: materiały Kcyni

 

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.