STATUETKA „ZDROWY SAMORZĄD” DLA BARCINA

Konkurs „Zdrowy Samorząd” ma na celu wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego w kategorii gmin, powiatów i województw, które w sposób najbardziej skuteczny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i ich czynników ryzyka. 
 
W trakcie III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 8 marca w Katowicach, Gmina Barcin otrzymała Statuetkę „Zdrowy Samorząd” za programy szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym i wirusem HPV oraz poradnictwo diabetologiczne. Prestiżowe wyróżnienie odebrały Zastępca Burmistrza Barcina Lidia Kowal, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie Alicja Wiczewska i Koordynator Miejsko-Gminnego Programu Uzależnień Krystyna Błaszak. W konkursie organizowanym przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia wyróżniono województwa: małopolskie, pomorskie, opolskie i śląskie, powiaty: piotrkowski, poznański i tczewski oraz miasta: Barcin, Częstochowa i Mielno. 
 
Ostatecznego wyboru laureatów – ze 160 projektów zgłoszonych przez 60 jednostek samorządu terytorialnego – dokonała Rada Konsultacyjna złożona z wybitnych specjalistów. Gmina Barcin została nagrodzona za następujące programy: „Poradnictwo Diabetologiczne w Gminie Barcin”
„Program Profilaktyki Szczepień Przeciwko Wirusowi HPV Stanowiącego Przyczynę Raka Szyjki Macicy”, „Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Dzieci z Gminy Barcin w latach 2014-2017”.
 
źródło: materiały prasowe, fot. materiały gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.